WinPE 11 – Môi trường cứu hộ mở rộng cho Windows

WinPE 11 này được dựng từ môi trường cứu hộ (winre.wim) của Windows 11, được bao gồm thêm một số tiện ích cứu hộ thông dụng cho máy tính. Phiên bản ban đầu được dựng bởi công cụ Win10XPE, xin cảm ơn tất cả những điều đã làm ra một công cụ tuyệt vời đến…

Danh mục

Phản hồi gần đây

Cài đặt Parted Magic trên USB và ổ cứng HDD

Parted Magic là một giải pháp quản lý đĩa cứng hoàn chỉnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách làm thế nào để cài đặt Parted Magic trên…