Hướng dẫn tạo BIOS Boot Partition cho đĩa GPT trên Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để tạo BIOS Boot Partition cho đĩa GPT trên Windows để cài đặt Grub2 i386-pc bằng grub-install.exe. i386-pc được yêu cầu cài đặt để khởi động ở chế độ Legacy BIOS. Nếu bạn muốn cài đặt AIO Boot Newgen, i386-pc luôn là bắt buộc phải được…

Danh mục

Phản hồi gần đây

  1. Hackintosh không có trong danh mục tích hợp, bạn tích hợp vào mục nào,

  2. Tôi cũng gặp tình trạng như vậy,mò mẫm mãi đặt lại tên là: sergei_strelec thì OK.Bạn thử lại xem sao.

  3. HTBoot trong Tải về

    Chào ADMIN Mình có một file chứng chỉ “UEFI-CA.crt” và mình muốn ký nó lên file “bootx64.efi” và “bootia32.efi”. Vậy…

  4. Phương trong Liên hệ

    Nhiều lần win 8.1 của tôi bị lỗi, tôi sử dụng chức năng repari nhưng không được. Tôi biết win…

Boot Ubuntu và Linux Mint ISO từ Clover Bootloader

Clover Bootloader hỗ trợ khởi động các tệp tin EFI. Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để boot Ubuntu và Linux Mint ISO từ Clover Bootloader.…