AIO Boot hiện tải chỉ hỗ trợ chạy trên Windows. Nếu bạn muốn sử dụng công cụ này trên Linux, hãy tích hợp WinPE 10 và khởi động vào môi trường Windows.

Linux là hệ điều hành tốt và miễn phí, tuy nhiên Windows là phổ biến hơn. Vì kiến thức về Linux còn nhiều hạn chế, AIO Boot vẫn chưa được hỗ trợ trên Linux trong thời gian này. Mặc dù vậy, bạn có thể cài đặt AIO Boot và tích hợp WinPE 10 trên Linux sau đó khởi động vào môi trường Windows để sử dụng công cụ này.

WinPE 10 with PEStartup

Cài đặt AIO Boot

Bạn có thể cài đặt AIO Boot qua các bước đơn giản dưới đây:

 1. Tải về AIO Boot phiên bản mới nhất tại Github. Bạn cần tải tệp tin nén 7-Zip (.7z) thay vì .exe.
 2. Bạn nên sử dụng GParted để định dạng lại ổ đĩa USB, sử dụng định dạng FAT32 để được hỗ trợ tốt nhất.
 3. Nếu bạn chưa cài đặt gói p7zip, bạn cần cài đặt nó trước, ví dụ trên Ubuntu:
  sudo apt-get install p7zip-full
 4. Trích xuất tệp tin AIOBoot-v0.9.X.Y.7z vào ổ đĩa USB của bạn.
 5. Sau khi trích xuất, ổ đĩa USB của bạn sẽ có những tệp tin và những thư mục sau:
  • AIO
  • EFI
  • AIOCreator.exe
  • PartIMGMapper.exe

Cài đặt Grub2

Để có thể khởi động vào AIO Boot, bạn cần phải cài đặt Grub2 trước. Việc cài đặt Grub2 trên Linux có thể được thực hiện chỉ với vài lệnh. Nếu bạn chỉ cần khởi động Grub2 ở chế độ UEFI, bạn chỉ cần ổ đĩa USB ở định dạng FAT32 và bỏ qua các bước dưới đây.

 1. Xác định đĩa cứng mà bạn sẽ cài đặt Grub2.
  sudo parted -l

  Kết quả xuất ra:

  Model: SanDisk Cruzer Blade (scsi)
  Disk /dev/sdb: 32,0GB
  Sector size (logical/physical): 512B/512B
  Partition Table: msdos
  Disk Flags: 
  
  Number Start  End   Size  Type   File system Flags
   1   1049kB 32,0GB 32,0GB primary fat32    boot, lba

  Ở đây đĩa cứng của USB của tôi là /dev/sdb.

 2. Chuyển đến thư mục /AIO/grub/i386-pc. Bạn có thể dùng lệnh hoặc từ thư mục này, nhấp chuột phải và chọn Open in Terminal.
  cd /AIO/grub/i386-pc
 3. Cài đặt Grub2 bằng cách sử dụng lệnh grub-bios-setup:
  sudo grub-bios-setup -d . /dev/sdb

  Nếu lệnh này không có, bạn cần phải cài đặt các gói cần thiết trước.

  sudo apt-get install grub-efi-ia32-bin grub-efi-amd64-bin grub-pc-bin grub2-common

  Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ thông báo lỗi nào, có nghĩa là bạn đã cài đặt Grub2 thành công.

Bây giờ, bạn đã có thể khởi động vào Grub2 của AIO Boot, để khởi động vào WinPE 10, bạn cần tích hợp nó trước.

WinPE 10

Việc tích hợp WinPE 10 chỉ cần thực hiện một lần duy nhất.

 1. Tải về WinPE 10.
 2. Sử dụng 7-Zip để trích xuất các tệp tin vào ổ đĩa USB mà bạn đã cài đặt AIO Boot.

Chúc thành công!

Tham gia cuộc thảo luận

1 Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *