Ảnh chụp màn hình

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của AIO Boot. Bao gồm Menu Grub2, Grub4Dos, iPXE và công cụ AIOCreator. Nhấp chuột vào hình để xem kích thước đầy đủ.

AIO Boot Grub2 Menu
Đây là MENU Grub2 của AIO Boot. Bạn có thể khởi động nhanh vào các MENU bằng các phím nóng tương ứng của nó.
AIO Boot Grub4Dos Menu
Đây là MENU Grub4Dos của AIO Boot. Chỉ sử dụng Grub4Dos nếu máy tính của bạn không tương thích với Grub2.
iPXE Menu
AIO Boot hỗ trợ boot qua mạng LAN. Đây là menu iPXE của AIO Boot.
AIO Boot Extractor
AIO Boot Extractor giúp bạn định dạng ổ đĩa, trích xuất để cài đặt AIO Boot và cài đặt Grub2, Clover và Syslinux.
FAT32 & NTFS
AIO Boot Extractor cũng cung cấp tùy chọn tạo hai phân vùng FAT32 và NTFS cho USB.
AIOCreator.exe
Công cụ AIOCreator nhỏ gọn và thân thiện.
Tích hợp nhiều bộ cài Win
AIO Boot hỗ trợ tích hợp nhiều bộ cài Windows, Linux, Antivirus và Android.
Thiết lập AIO Boot
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ, hình nền, phông chữ cho Grub2 và nhiều cài đặt khác trong Thiết lập.
Partition Image Mapper
Partition Image Mapper giúp bạn tạo bộ cài đặt FreeBSD, TrueOS, macOS, Ubuntu Server, Debian và Kali Linux mà không làm mất dữ liệu.
Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someoneFlattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly
 


AIO Boot là phần mềm tạo tính năng khởi động tất cả trong một cho USB và HDD. AIO Boot hỗ trợ khởi động qua Grub2, Grub4Dos, Clover và rEFInd.