Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để tạo BIOS Boot Partition cho đĩa GPT trên Windows để cài đặt Grub2 i386-pc bằng grub-install.exe. i386-pc được yêu cầu cài đặt để khởi động ở chế độ Legacy BIOS. Nếu bạn muốn cài đặt AIO Boot Newgen, i386-pc luôn là bắt buộc phải được cài đặt bất kể chế độ Legacy có được sử dụng hay không.

Nếu BIOS boot parititon bị thiếu, bạn sẽ không thể cài đặt Grub2 i386-pc trên đĩa GPT bằng grub-install chính thức:

Installing for i386-pc platform.
grub-install.exe: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible.
grub-install.exe: error: embedding is not possible, but this is required for cross-disk install.
Cài đặt Grub2 i386-pc cho GPT
AIO_Boot_NewGen_Setup.exe: Đang kiểm tra phân vùng BIOS boot partition có tồn tại không… không có

Tạo một phân vùng

Đầu tiên chúng ta cần phải tạo một phân vùng mới. Phân vùng này có kích thước rất nhỏ, chỉ cần đủ để ghi tệp core.img. Nó cũng không thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, vì vậy hãy chọn một kích thước hợp lý để tránh lãng phí. Đối với AIO Boot Newgen, 1MB là quá đủ.

Đối với Disk Management trên Windows, chúng ta cần ít nhất 8MB kích thước Unallocated để có thể tạo một phân vùng mới. Bạn có thể sử dụng tính năng Shrink Volume để lấy bớt một phần kích thước của phân vùng hiện có cho việc tạo một phân vùng mới.

Tạo phân vùng mới với Disk Management
Do not format this volume

Chú ý: chỉ cần tạo phân vùng mới, đừng định dạng nó. Nếu phân vùng được định dạng sang FAT, FAT32, exFAT, NTFS… grub-install đưa ra một lỗi: Access is denied. Nếu điều này xãy ra, xóa phân vùng và tạo lại nó với một kích thước khác.

Set ID sử dụng DiskPart

Sau khi chúng ta đã tạo xong phân vùng, chỉ cần gán cho nó một ID để nó được nhận biết là BIOS boot partition.

Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng lệnh set id của diskpart, các lệnh ví dụ (thay thế disknumber và partnumber với số của đĩa và số của phân vùng)::

diskpart
list disk
select disk disknumber
list part
select part partnumber
set id=21686148-6449-6E6F-744E-656564454649
exit

Lệnh set id của diskpart có tác dụng tương tự Manage flags trên GParted. 21686148-6449-6E6F-744E-656564454649 = grub_bios.

BIOS Boot Partition

Nếu lệnh trên thành công, bây giờ chúng ta có thể cài đặt Grub2 i386-pc trên đĩa GPT để khởi động nó ở chế độ Legacy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *