Các phương pháp tạo bộ cài Windows của AIO Boot

AIO Boot hỗ trợ tích hợp nhiều bộ cài Windows trong một USB/HDD. Bài viết này giúp bạn lựa chọn một trong hai phương pháp phù hợp hơn cho bạn.

Làm thế nào nó hoạt động?

Một tệp tin ISO của bộ cài Windows sẽ chứa các tệp tin cần thiết cho việc cài đặt. Bao gồm các tệp tin của bộ nạp khởi động, trình đơn, WinPE và hình ảnh phiên bản Windows. AIO Boot đã bao gồm sẵn các tệp tin bộ nạp khởi động và trình đơn của Windows. Ở đây chúng ta chỉ cần hai tệp tin quan trọng trong tệp tin ISO.

  1. source\boot.wim:
    Đây là một WinPE, một hệ điều hành nhỏ bao gồm trình cài đặt và các công cụ để cài đặt Windows. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động vào hệ điều hành nhỏ này sau đó trình cài đặt sẽ bắt đầu.
  2. source\install.wim:
    Trình cài đặt sẽ tìm các hình ảnh của các phiên bản Windows, mà mặc định nó nằm trong tệp tin source\install.wim hoặc source\install.esd.

AIO Boot sẽ chỉnh sửa tệp tin boot.wim để can thiệp vào các bước làm việc của nó. Hoặc chúng ta sẽ chỉ định trực tiếp đường dẫn của tệp tin install.wim. Hoặc gắn tệp tin ISO của Windows và để trình cài đặt làm việc theo cách của nó.

Ưu điểm và nhược điểm

Dưới đây là ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp sử dụng ISO và trích xuất install.wim.

  • Kích thước của install.wim nhỏ hơn tệp tin ISO, vì vậy nó sẽ tiết kiệm không gian ổ đĩa của bạn.
  • Bạn có thể lưu tệp tin install.wim trên phân vùng FAT32 nếu kích thước của nó nhỏ hơn 4GB bất chấp kích thước ISO của nó.

Mặc định thì AIO Boot sẽ sử dụng sử dụng tệp tin ISO của Windows thay vì trích xuất tệp install.wim. Để chuyển sang phương pháp sử dụng tệp install.wim, chạy AIOCreator.exe > Settings, chọn “Trích xuất WIM cho Windows Setup.” và lưu lại.

Tạo bộ cài Windows

Mặc định thì AIO Boot sẽ Tích hợp trình điều khiển USB 3.0 cho Windows 7. Nếu ISO của bạn đã được tích hợp, hãy bật tùy chọn “Đừng tích hợp Driver USB 3.0 cho Windows 7“.

Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someoneFlattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly