Clover Boot Disk – Tạo USB cài macOS High Sierra trên Windows

Clover Boot Disk bao gồm các công cụ và các hình ảnh phân vùng giúp bạn tạo USB cài macOS High Sierra trên Windows chỉ trong vài nhấp chuột.

Giới thiệu

Theo hướng dẫn ở đây, tôi đã tạo USB cài macOS High Sierra thành công từ hệ điều hành macOS. Sau đó tôi nghĩ tôi nên sao lưu phân vùng của bộ cài macOS và chia sẽ cho tất cả những ai muốn sử dụng nó trên Windows.

Tôi đã tạo sẵn hai tệp tin hình ảnh phân vùng, phân vùng thứ nhất là Clover Bootloader, phân vùng thứ hai là bộ cài đặt macOS. Điều duy nhất bạn cần làm là sử dụng Partition Image Mapper để sử dụng hai tệp tin này như hai phân vùng thật trên USB của bạn.

Clover Boot Disk là tên gọi sau khi bạn đã có một USB có thể khởi động qua Clover. Tôi chưa thử nghiệm trên các máy MAC chính thức. Nó hoạt động cho các máy Hackintosh. Clover Boot Disk hỗ trợ cả hai chế độ Legacy BIOS và UEFI, bởi vì Clover hỗ trợ cả hai chế độ này.

Bài viết này không hướng dẫn bạn sử dụng Clover Bootloader, cũng như cài đặt macOS. Bạn cần phải nghiên cứu cho riêng bạn.

Clover Boot Disk

Tải về

Clover Boot Disk bao gồm 3 tệp tin:

 • Clover.img
  Đây là hình ảnh phân vùng của Clover Bootloader. Nó cho phép bạn có thể khởi động vào Clover ở cả hai chế độ UEFI và Legacy.
 • OSX_10.13.1_Installer.hfs
  Đây là hình ảnh phân vùng của bộ cài macOS High Sierra.
 • PartIMGMapper.exe
  Partition Image Mapper giúp bạn sử dụng hai hình ảnh phân vùng ở trên làm hai phân vùng thật trên USB.

Tải về tất cả các tệp tin tại:

Làm thế nào?

Sau khi đã tải về, chúng ta sẽ sử dụng Partition Image Mapper như các bước ở dưới. Công cụ này là một phần của AIO Boot.

 1. Định dạng ổ đĩa USB sang NTFS. Vì FAT32 không thể chứa tệp tin lớn hơn 4GB. Bỏ qua bước này nếu bạn đang sử dụng NTFS.
 2. Tạo thư mục /AIO/File/PartIMG trên ổ đĩa USB và sao chép tệp tin Clover.imgOSX_10.13.1_Installer.hfs vào thư mục này.
 3. Chạy PartIMGMapper.exe
  Tạo USB cài macOS Sierra trên Windows

  1. Chọn Clover.img ở hàng 1.
  2. Chọn OSX_10.13.1_Installer.hfs ở hàng 2. Bạn cần chọn HFS/HFS+ ở mục Type.
  3. Chọn ô Clover ở mục Install MBR nếu bạn muốn khởi động Clover ở chế độ Legacy.
 4. Nhấn nút MAP.
 5. Công cụ sẽ sao lưu thông tin bảng phân vùng để khôi phục sau này. Tệp tin có đuôi mở rộng là .MBR nằm cùng thư mục với PartIMGMapper.exe.
 6. Sau khi đã sử dụng, chạy PartIMGMapper.exe, nhấp UNMAP và chọn đến tệp tin MBR đã được sao lưu trước đó. Tất cả dữ liệu và các phân vùng sẽ được khôi phục như trước.

PartIMG Mapper

PartIMG Mapper có tính năng tương tự như Partition Image Mapper nhưng nó chạy trực tiếp trên Grub2 và Grub4dos mà không cần Windows.

FreeBSD không cho phép các phân vùng chồng lên nhau. Có nghĩa là điểm bắt đầu của phân vùng này lại thuộc một phân vùng khác. Để khắc phục điều này, chỉ cần xóa phân vùng mà bạn đang đặt tệp tin Clover.imgOSX_10.13.1_Installer.hfs ở trên.

Chúc thành công!

Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someoneFlattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly