Khởi động từ đĩa cứng GPT ở chế độ Legacy BIOS

GPT là hiện đại và có nhiều ưu điểm hơn MBR. Tuy nhiên, cũng có một vài vấn đề trên việc khởi động GPT ở chế độ Legacy BIOS. GPT là một phần của đặc tính EFI, tất nhiên là nó sẽ hoạt động tốt nhất ở chế độ UEFI. Nhưng có thể nó sẽ không tương thích và không thể khởi động trên các máy tính BIOS. Xem thêm ở đây. Microsoft cũng không hỗ trợ khởi động Windows trên một đĩa cứng GPT ở chế độ Legacy BIOS.

Cho đến nay, MBR vẫn được hỗ trợ khởi động ở cả hai chế độ UEFI và Legacy BIOS. Tuy nhiên, có vài lý do mà bạn phải sử dụng GPT thay vì MBR. MBR chỉ hoạt động với đĩa có kích thước lên đến 2TB. Nếu bạn có một đĩa cứng lớn hơn 2TB (ví dụ 3TB), bạn hãy sử dụng định dạng GPT để nhận đầy đủ dung lượng của đĩa.

AIO Boot hiện đã hỗ trợ cài đặt Grub2 trên đĩa cứng GPT bao gồm cả HDD và USB. Sau khi cài đặt Grub2, bạn có thể khởi động đĩa GPT ở chế độ Legacy BIOS.

Windows Boot Manager không hỗ trợ khởi động ở chế độ Legacy BIOS trên đĩa GPT.  AIO Boot sử dụng wimboot để thực hiện điều này.

Cài đặt Grub2

 1. Cài đặt AIO Boot vào một phân vùng trên đĩa GPT.
 2. Grub2 yêu cầu có một phân vùng BIOS trên đĩa GPT. Chúng ta sẽ tạo thêm một phân vùng nhỏ từ 1 đến 10MB. Bạn không cần phải định dạng và không cần phải gắn ký tự ổ đĩa cho phân vùng này. Đối với USB, bạn có thể sử dụng MiniTool Partition Wizard để tạo phân vùng thứ hai. Trên Linux, phân vùng này sẽ được gắn cờ là bios_grub.

  USB nhiều phân vùng
  Đối với USB, bạn có thể sử dụng MiniTool Partition Wizard để tạo phân vùng thứ hai.
 3. Chạy AIOCreator.exe, chọn Grub2 từ Bootloaders. Công cụ sẽ liệt kê phân vùng mà bạn đã tạo ở bước 2.
 4. Chọn phân vùng và nhấn OK để cài đặt Grub2.

  Cài Grub2 trên ổ cứng GPT
  Chạy AIOCreator.exe, chọn Grub2 từ Bootloaders.

Chúc thành công!

 

Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someoneFlattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly