Mặc định thì Ubuntu ẩn trình đơn Grub2 khi khởi động. Bạn cần phải bấm phím ESC hoặc thực hiện theo hướng dẫn ở đây để hiện trình đơn của Grub2.

Giới thiệu

Grub2 là một bộ nạp khởi động tuyệt vời, và hầu hết các hệ điều hành Linux đều sử dụng Grub2 làm mặc định. AIO Boot cũng sử dụng Grub2 để khởi động cho hầu hết các hệ điều hành mà nó hỗ trợ. Nếu bạn đang sử dụng Grub2 để khởi động vào Ubuntu, Linux Mint và các hệ điều hành khác, bạn có thể thêm các trình đơn bằng tay mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ nào.

Nếu bạn có cài đặt Windows hoặc các hệ điều hành khác trên máy tính mà chúng được phát hiện bởi grub-probe, các hệ điều hành này sẽ được tự động thêm vào trình đơn Grub2. Trong trường hợp này, Grub2 mặc định sẽ hiện trình đơn để bạn lựa chọn để khởi động các hệ điều hành. Nhưng bạn sẽ không tìm kiếm cho vấn đề này nếu trình đơn Grub2 đã được hiển thị.

Vấn đề ở đây là trình đơn của Grub2 được ẩn khi khởi động khởi động Ubuntu, Linux Mint và nhiều hệ điều hành khác. Chúng ta sẽ không nhìn thấy trình đơn của Ubuntu cho đến khi bấm phím tắt tương ứng của nó hoặc thiết lập để hiện các trình đơn Grub2.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để hiện trình đơn Grub2 trên Ubuntu, Linux Mint và các hệ điều hành Linux khác.

Hiển thị trình đơn Grub2

Các thiết lập của Grub2 nằm trong tệp tin /etc/default/grub. Chúng ta sẽ mở tệp tin này và chỉnh sửa các thiết lập.

sudo apt-get install gksu
gksu gedit /etc/default/grub

Nếu tệp tin này không tồn tại, bạn cần phải cài đặt lại Grub2.

sudo apt-get --reinstall install grub-pc

Bạn sẽ nhìn thấy dòng sau:

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0

Thêm dấu “#” ở đầu dòng và lưu lại. Chúng ta sẽ được như sau:

#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0

/etc/default/grub

Bây giờ chạy lệnh sau để cập nhật các thay đổi.

sudo update-grub

Bây giờ bạn hãy khởi động lại máy tính, bạn sẽ nhìn thấy trình đơn của Grub2.

Show the Grub2 menu on Ubuntu

Trình đơn tùy chỉnh cho Grub2

Grub2 cho phép bạn thêm các trình đơn tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách thêm trình đơn vào các tệp tin cấu hình của nó. Tệp tin cấu hình của Grub2 là /boot/grub/grub.cfg. Tuy nhiên, bạn không nên thêm các trình đơn vào tệp tin này, bởi vì các trình đơn sẽ bị mất khi sử dụng lệnh update-grub. Ubuntu có một tệp tin để cho bạn thêm các trình đơn tùy chỉnh, tệp tin này là /boot/grub/custom.cfg. Bạn chỉ cần tạo ra tệp tin này và thêm các trình đơn mà bạn muốn.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo mới tệp tin /boot/grub/custom.cfg. Nếu tệp tin này đã có, chúng ta sẽ chỉnh sửa và thêm mới các trình đơn. Trình đơn của AIO Boot nằm trong tệp tin /AIO/Menu/Main.cfg.

gksu gedit /boot/grub/custom.cfg

Bây giờ chúng ta có thể thêm các trình đơn của riêng bạn cho Grub2. Các trình đơn có thể được tìm thấy trên Google. Và sau đó khởi động lại máy tính để thử nghiệm. Chúc bạn thành công!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *