Thêm Hiren’s Boot CD 15.2 vào AIO Boot

Hiren’s Boot CD là một tiện ích đĩa khởi động sẽ giúp trong việc giải quyết và định dạng lại máy tính của bạn dễ dàng. Loại phần mềm biên dịch này cung cấp một tập hợp các chương trình để giúp giải quyết hầu hết và một số vấn đề Internet và máy tính không phổ biến như trình điều khiển không thành công, kết nối internet gián đoạn và các sự cố máy tính khác.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để thêm Hiren’s Boot CD 15.2 vào AIO Boot.

Hiren’s BootCD 15.2

 1. Tải về Hiren’s Boot CD. Bạn có thể sử dụng các phiên bản cũ hơn hoặc các phiên bản được xây dựng lại từ cộng đồng.
 2. Mở tệp tin ISO và sao chép thư mục HBCD và tệp tin HBCDMenu.cmd vào ổ đĩa AIO Boot.
 3. Mở tệp tin /AIO/Menu/Main.cfg và thêm đoạn mã sau vào trên cùng:
  ### Start Hiren's BootCD
  if [ "$pc" ]; then
  menuentry "[t] Hiren's BootCD" --hotkey=t {
  	ntldr /HBCD/grldr
  }
  fi
  ### End Hiren's BootCD
 4. Lưu tệp tin.
 5. Khởi động lại máy và khởi động vào AIO Boot. Bạn sẽ nhìn thấy Hiren’s BootCD trong trình đơn, bấm phím t để khởi động nhanh vào Hiren’s BootCD.
 6. Nếu bạn muốn thêm XP của nó vào trình đơn WinPE & Setup của AIO Boot:
  1. Chạy AIOCreator.exe.
  2. Chuyển sang Tích hợp, tiếp tục chọn Windows -> WinPE XP.
  3. Chọn đến tệp tin /HBCD/XP/XP.wim và nhấn Ok để tích hợp.
  4. Bây giờ bạn có thể xóa tệp tin này để giải phóng dung lượng cho ổ đĩa.

Chúc bạn thành công.

Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someone
Flattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly