Kon-Boot là một ứng dụng sẽ âm thầm bỏ qua quá trình xác thực của hệ điều hành Windows. Không ghi đè mật khẩu cũ của bạn! Nói cách khác, bạn có thể đăng nhập vào Windows của bạn mà không cần biết mật khẩu của bạn. Dễ sử dụng và tuyệt vời cho sửa chữa công nghệ, phục hồi dữ liệu và kiểm toán an ninh. Nhanh, nhỏ bé và hoàn thành công việc của bạn!

Kon-Boot UEFI
Đây là màn hình Kon-Boot khi khởi động ở chế độ UEFI.

Cách làm ở đây áp dụng cho toàn bộ các phiên bản của Kon-Boot, bao gồm KON-BOOT 2in1 for Windows and Mac OSX. Nó hỗ trợ cả hai chế độ UEFI và Legacy BIOS.

 1. Tải về Kon-Boot.
 2. Trích xuất tệp tin đã tải về, bạn sẽ nhìn thấy thư mục kon-bootUSB. Tiếp tục mở thư mục này.
 3. Trong thư mục kon-bootUSB sẽ có hai thư mục là EFIUSBFILES.
 4. Trong thư mục /EFI/Boot, đổi tên tệp tin bootx64.efi thành kon-bootx64.efi và đổi tên tệp tin bootia32.efi thành kon-bootia32.efi.
 5. Chép tất cả các tệp tin có trong thư mục /EFI/Boot vào thư mục /EFI/Boot của ổ đĩa AIO Boot.
 6. Chép tất cả các tệp tin có trong thư mục USBFILES vào thư mục gốc của ổ đĩa AIO Boot. Bỏ qua menu.lstgrldr.
 7. Mở tệp tin /AIO/Menu/Main.cfg và thêm đoạn mã sau:
  ### Start kon-boot
  menuentry "[r] Kon-Boot" --hotkey=r {
  	if [ "$pc" ]; then
  		linux16		${memdisk} floppy
  		initrd16	/konboot.img
  		regexp -s disk 'hd(.*),' "$root"
  		if [ "$disk" == "0" ]; then drivemap (hd1) (hd0); fi
  	else
  		chainloader /EFI/BOOT/kon-boot${_SPEC_UEFI_ARCH}.efi
  	fi
  }
  ### End kon-boot

Chúc thành công!

Tham gia cuộc thảo luận

3 Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *