AIO Boot hỗ trợ người dùng thiết lập menu boot mặc định của Grub2 trực tiếp từ menu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

Mặc định thì Grub2 sẽ chọn menu đầu tiên và sẽ tự động khởi động vào menu đó nếu người dùng không có bất cứ hành động trong khoảng thời gian của timeout. Nếu bạn muốn Grub2 tự động khởi động vào một menu khác, chỉ cần thiết lập nó làm mặc định.

Hướng dẫn

Bởi vì một vài menu chỉ hỗ trợ Legacy hoặc UEFI, bạn cần phải thiết lập riêng biệt cho từng chế độ.

 1. Khởi động vào menu Grub2 của AIO Boot.
 2. Chuyển đến menu mà bạn muốn thiết lập làm mặc định. Bấm phím “e” để sửa đổi tạm thời menu này. Ví dụ dưới đây, tôi sẽ thiết lập menu Grub4dos làm mặc định.
  Grub2 menu boot mặc định
 3. Chèn đoạn mã sau vào dòng thứ 2 (dòng trống):
  setdefault "$1"

  Thay đổi thứ tự boot trong Grub2

 4. Bấm F10. Bây giờ menu đó đã được thiết lập làm mặc định.

Nếu bạn không sử dụng Grub2 của AIO Boot, thêm hoặc sửa đổi (grub.cfg) các đoạn mã như sau:

if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  if [ x"${saved_entry}" = x ] ; then
   set default="0"
  else
   set default="${saved_entry}"
  fi
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

Thêm “savedefault” vào menuentry mà bạn muốn thiết lập làm mặc định:

menuentry "Windows" {
  savedefault ### <<<< this must be added
  set root="(hd1,msdos1)"
  chainloader +1
}

Timeout

Mặc định khi khởi động Grub2, sẽ tự động khởi động vào menu mặc định sau 15 giây nếu như không có bất kỳ hành động nào từ bạn. Bạn có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị của timeout.

Grub2 timeout

 1. Từ menu chính của Grub2, chọn Trợ giúp, sau đó chọn Timeout.
 2. Nhập số giây (0 = ngay lập tức).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *