OpenBSD và NetBSD là hai hệ điều hành BSD thông dụng. Bạn có thể khởi động, cài đặt OpenBSD và NetBSD từ Grub2 mà không mất dữ liệu.

Cách làm ở đây tương tự như cách làm với FreeBSD. Chúng ta cũng sử dụng Partition Image Mapper để tránh mất mát dữ liệu. Vui lòng tham khảo các bài viết liên quan để biết thêm chi tiết.

Khởi động OpenBSD và NetBSD từ Grub2

Tải về

Đầu tiên chúng ta sẽ tải về OpenBSDNetBSD. Lưu ý là bạn cần phải tải về các hình ảnh của USB của nó. Hình ảnh đĩa của OpenBSD có tên dạng installXX.fs.

Sau khi đã tải về, chúng ta sẽ dùng 7-Zip để mở và trích xuất các tệp tin hình ảnh phân vùng của nó vào thư mục /AIO/Files/PartIMG trên ổ đĩa AIO Boot. Tùy phiên bản mà tên tệp tin có thể khác nhau, bạn cần trích xuất tệp tin có kích thước lớn nhất. Bạn có thể đổi tên tệp tin này cho dễ nhớ.

 • OpenBSD: 1.img
 • NetBSD: 0.img

Partition Image Mapper

Partition Image Mapper là một phần của AIO Boot. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ này để MAP các hình ảnh phân vùng ở trên làm phân vùng thật.

 1. Đổi tên, sao chép các tệp tin hình ảnh phân vùng ở trên vào ổ đĩa AIO Boot.
 2. Sao chép PartIMGMapper.exe vào ổ đĩa khác (ví dụ C:).
 3. Chạy PartIMGMapper.exe
  OpenBSD and NetBSD

  1. Chọn /AIO/Files/PartIMG/PartIMG_ROOT.img ở hàng đầu tiên. Đây là hình ảnh phân vùng của Grub2. Chúng ta sẽ sử dụng Grub2 để khởi động vào OpenBSD và NetBSD.
  2. Chọn tệp tin hình ảnh phân vùng mà bạn đã sao chép ở bước 1.
  3. Ở mục Type, hãy chọn định dạng tương ứng của nó.
 4. Nhấp nut MAP để sử dụng các hình ảnh trên làm phân vùng thật.
 5. Công cụ sẽ sao lưu thông tin bảng phân vùng để khôi phục sau này. Tệp tin có đuôi mở rộng là .MBR nằm cùng thư mục với PartIMGMapper.exe.
 6. Sau khi đã sử dụng, chạy PartIMGMapper.exe, nhấp UNMAP và chọn đến tệp tin MBR đã được sao lưu trước đó. Tất cả dữ liệu và các phân vùng sẽ được khôi phục như trước.
 7. Khởi động vào USB, sau đó khởi động OpenBSD và NetBSD từ trình đơn PartIMG Partition (bấm phím k để truy cập nhanh).

PartIMG Mapper

PartIMG Mapper có tính năng tương tự như Partition Image Mapper nhưng nó chạy trực tiếp trên Grub2 và Grub4dos mà không cần Windows.

OpenBSD và NetBSD không cho phép các phân vùng chồng lên nhau. Có nghĩa là điểm bắt đầu của phân vùng này lại thuộc một phân vùng khác. Để khắc phục điều này, chỉ cần xóa phân vùng mà bạn đang đặt tệp tin 0.img và 1.img ở trên.

Grub2

Đây là trình đơn Grub2 dành cho những ai muốn tự làm thủ công.

OpenBSD:

menuentry "OpenBSD" {
	set root=hd0,msdos2
	kopenbsd /bsd
}

NetBSD:

menuentry "NetBSD" {
	set root=hd0,msdos2
	knetbsd /netbsd
	insmod regexp
	knetbsd_module_elf /*/installation/miniroot/miniroot.kmod
}

Cách này cũng hoạt động cho các hệ điều hành BSD khác dựa trên OpenBSD và NetBSD. Chúc thành công!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *