Parted Magic là một giải pháp quản lý đĩa cứng hoàn chỉnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách làm thế nào để cài đặt Parted Magic trên USB và ổ cứng HDD.

Parted Magic

Parted Magic là gì? Parted Magic là một hệ điều hành Linux, nó có nhiều công cụ được cài đặt sẵn giúp bạn có thể làm nhiều công việc.

Cài đặt Parted Magic trên USB và ổ cứng HDD

Bạn có thể sử dụng Parted Magic để:

  • Phân vùng ổ cứng: với Partition Editor (GParted) , bạn có thể thay đổi kích thước, sao chép và di chuyển các phân vùng.
  • Cứu dữ liệu ổ cứng.
  • Xóa dữ liệu ổ cứng vĩnh viễn (SSD, HDD…), an toàn, tránh các dữ liệu bảo mật và nhạy cảm có thể khôi phục lại được.
  • Xóa hoặc đổi mật khẩu tài khoản Windows.
  • Và còn nhiều hơn thế nữa.

Xem thêm trang này để biết thêm chi tiết cũng như tài liệu hướng dẫn sử dụng Parted Magic.

Download ISO

Parted Magic không phải là miễn phí, bạn có thể download ISO của nó ở liên kết trên. Tên tệp tin của phiên bản 2018_08_06 là pmagic_2018_08_06.iso. Nó bao gồm cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit, hỗ trợ cả UEFI và Legacy.

Cài đặt Parted Magic trên USB hoặc ổ cứng HDD

Sau khi đã tải về tệp tin ISO, bạn có thể burn nó ra đĩa CD/DVD để sử dụng. Nhưng sử dụng USB hoặc HDD có lẽ sẽ tốt hơn. Bằng cách sử dụng AIO Boot, bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản (nhiều tệp tin ISO) của Parted Magic trong cùng một ổ đĩa USB hoặc ổ cứng.

Dưới đây là các bước:

  1. Cài đặt AIO Boot, bạn có thể cài nó trên ổ đĩa USB hoặc ổ cứng tùy thích.
  2. Chạy AIOCreator.exe, chuyển sang Tích hợp. Sau đó chọn LinuxParted Magic trong danh sách xổ xuống.
  3. Nhấn vào nút “” và chọn đến tệp tin ISO mà bạn đã tải về.
  4. Nhấn vào nút OK và chờ cho đến khi quá trình kết thúc.

Bây giờ bạn có thể khởi động lại máy tính và boot Parted Magic từ USB hoặc đĩa cứng của bạn. Nếu sau này bạn muốn cập nhật một phiên bản mới, bạn có thể xóa phiên bản hiện tại trong mục Sửa Menu, sau đó thực hiện lại các bước ở trên để tích hợp tệp tin ISO mới.

Boot từ Grub2 và Grub4dos

Nếu bạn có Grub2 hoặc Grub4dos được cài đặt trên USB hoặc ổ cứng HDD của bạn, bạn có thể thêm các đoạn mã sau để boot trực tiếp từ tệp tin ISO.

Thêm menu vào Grub2:

menuentry "Parted Magic" {
	set iso_path="/pmagic_2018_08_06.iso"
	search --set -f $iso_path
	loopback loop ${iso_path}
	set root=loop
	if cpuid -l; then
		set _kernel="/pmagic/bzImage64"
		set _initrd="/pmagic/m64.img"
	else
		set _kernel="/pmagic/bzImage"
		set _initrd="/pmagic/m32.img"
	fi
	linux	$_kernel edd=on vga=normal iso_filename=${iso_path}
	initrd	/pmagic/initrd.img /pmagic/fu.img $_initrd
}

Grub4dos:

title Parted Magic
set iso_path=/pmagic_2018_08_06.iso
find --set-root %iso_path%
map %iso_path% (0xff) || map --mem %iso_path% (0xff)
map --hook
root (0xff)
set _kernel=/pmagic/bzImage
set _initrd=/pmagic/m32.img
checkrange 2,3 is64bit && set _kernel=/pmagic/bzImage64 && set _initrd=/pmagic/m64.img
kernel	%_kernel% edd=on vga=normal iso_filename=%iso_path%
initrd	/pmagic/initrd.img /pmagic/fu.img %_initrd%

Ngoài ra, bạn có thể boot Parted Magic qua PXE, xem /boot/pxelinux/pm2pxe.sh. Hiện tại thì AIO Boot không hỗ trợ làm điều này. Chúc bạn thành công!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *