Lưu trữ cho từ khóa: aio boot

Thêm WinPE 10 Sergei Strelec vào AIO Boot

WinPE 10 Sergei Strelec để bảo trì máy tính, đĩa cứng và phân vùng, sao lưu và phục hồi đĩa và phân vùng, chẩn đoán máy tính, phục hồi dữ liệu, cài đặt Windows. WinPE 10 Sergei Strelec WinPE 10 Sergei Strelec có hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Nga. Dưới đây là danh sách … Tiếp tục đọc Thêm WinPE 10 Sergei Strelec vào AIO Boot

 

Thêm Hiren’s Boot CD 15.2 vào AIO Boot

Hiren’s Boot CD là một đĩa cứu hộ nổi tiếng, bao gồm Mini Windows XP và nhiều ứng dụng giúp bạn có thể dễ dàng sửa chữa máy tính. Hiren’s BootCD 15.2 đã lượt bỏ rất nhiều ứng dụng, có lẽ là vì các khiếu nại liên quan đến bản quyền. Tuy nhiên, có nhiều phiên … Tiếp tục đọc Thêm Hiren’s Boot CD 15.2 vào AIO Boot