Lưu trữ cho từ khóa: chỉnh sửa file bootmgr

Thay đổi đường dẫn BCD ở chế độ Legacy và UEFI

Có một người dùng đã hỏi tôi làm thế nào để thay đổi đường dẫn BCD. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó trên cả hai chế độ Legacy và UEFI. Các tệp Dữ liệu Cấu hình Khởi động (BCD) cung cấp một cửa hàng được sử dụng để mô … Tiếp tục đọc Thay đổi đường dẫn BCD ở chế độ Legacy và UEFI