Lưu trữ cho từ khóa: freebsd


Tạo bộ cài FreeBSD cho USB từ Windows mà không mất dữ liệu

Không giống như dd hoặc Win32 Disk Imager, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo bộ cài FreeBSD cho USB từ Windows mà không mất dữ liệu. FreeBSD là gì? Tạo bộ cài FreeBSD cho USB FreeBSD là gì? FreeBSD là một hệ điều hành kiểu Unix được phát triển … Tiếp tục đọc Tạo bộ cài FreeBSD cho USB từ Windows mà không mất dữ liệu