Đã đăng trongWindows

Hướng dẫn tạo BIOS Boot Partition cho đĩa GPT trên Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để tạo BIOS Boot Partition cho đĩa GPT trên Windows để cài đặt Grub2 i386-pc bằng grub-install.exe. i386-pc được yêu cầu cài đặt để khởi động ở chế độ Legacy BIOS. Nếu bạn muốn cài đặt AIO Boot Newgen, i386-pc luôn là bắt buộc phải được […]