Lưu trữ cho từ khóa: grub legacy install

Cài đặt Grub Legacy (Grub 0.97) cho USB và HDD trên Windows

Grub Legacy (Grub 0.97) là một bộ nạp khởi động rất mạnh, được phát triển bởi GNU. Bạn có thể dễ dàng cài đặt Grub Legacy cho USB và HDD trên Windows. Giới thiệu Cài đặt Grub Legacy Giới thiệu GRUB Legacy không phát triển tích cực nữa. Chỉ có các bản sửa lỗi sẽ … Tiếp tục đọc Cài đặt Grub Legacy (Grub 0.97) cho USB và HDD trên Windows