Đã đăng trongWindows

Hướng dẫn tạo BIOS Boot Partition cho đĩa GPT trên Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để tạo BIOS Boot Partition cho đĩa GPT trên Windows để cài đặt Grub2 i386-pc bằng grub-install.exe. i386-pc được yêu cầu cài đặt để khởi động ở chế độ Legacy BIOS. Nếu bạn muốn cài đặt AIO Boot Newgen, i386-pc luôn là bắt buộc phải được […]

Đã đăng trongClover Bootloader

Boot Ubuntu và Linux Mint ISO từ Clover Bootloader

Clover Bootloader hỗ trợ khởi động các tệp tin EFI. Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để boot Ubuntu và Linux Mint ISO từ Clover Bootloader. Tổng quan: Clover Bootloader hỗ trợ boot các tệp tin EFI, trong bài viết này, tôi sẽ thêm tệp tin EFI của Grub2 (grubx64.efi) vào Clover Bootloader. Sau […]

Đã đăng trongGrub2

Khởi động netboot.xyz từ Grub2, Grub4dos và Syslinux

Có một người dùng đã hỏi tôi làm thế nào để tích hợp netboot.xyz. Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn khởi động netboot.xyz từ Grub2, Grub4dos và Syslinux của AIO Boot. netboot.xyz Grub2 Grub4dos Syslinux netboot.xyz Vui lòng ghé trang chủ chính thức của netboot.xyz để đọc các tài liệu và tải […]