Lưu trữ cho từ khóa: Hiren’s BootCD

Thêm Hiren’s Boot CD 15.2 vào AIO Boot

Hiren’s Boot CD là một đĩa cứu hộ nổi tiếng, bao gồm Mini Windows XP và nhiều ứng dụng giúp bạn có thể dễ dàng sửa chữa máy tính. Hiren’s BootCD 15.2 đã lượt bỏ rất nhiều ứng dụng, có lẽ là vì các khiếu nại liên quan đến bản quyền. Tuy nhiên, có nhiều phiên … Tiếp tục đọc Thêm Hiren’s Boot CD 15.2 vào AIO Boot