Lưu trữ cho từ khóa: Hiren’s BootCD

Thêm Hiren’s Boot CD 15.2 vào AIO Boot

Hiren’s Boot CD là một tiện ích đĩa khởi động sẽ giúp trong việc giải quyết và định dạng lại máy tính của bạn dễ dàng. Loại phần mềm biên dịch này cung cấp một tập hợp các chương trình để giúp giải quyết hầu hết và một số vấn đề Internet và máy tính … Tiếp tục đọc Thêm Hiren’s Boot CD 15.2 vào AIO Boot