Lưu trữ cho từ khóa: ổ cứng không nhận đủ dung lượng

MBR4TB – Phần mềm phân vùng ổ cứng 4TB trên Windows

MBR4TB là phần mềm phân vùng ổ cứng 4TB trên Windows. Phần mềm này có thể giúp bạn mở rộng giới hạn 2TB trên đĩa MBR. Giới thiệu Tải về Hướng dẫn sử dụng Giới thiệu Khi tôi cố gắng tạo một phân vùng mới trên đĩa cứng MBR bằng Disk Management, tôi đã nhận … Tiếp tục đọc MBR4TB – Phần mềm phân vùng ổ cứng 4TB trên Windows

 

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng 4TB để sử dụng trên Windows 10

Windows giới hạn 2TB đối với đĩa MBR. Bài viết này sẽ hướng dẫn phân vùng ổ cứng 4TB với GParted để sử dụng trên Windows 10. Giới hạn 2TB trên MBR Trên Blog của Microsoft có đăng một bài viết để giúp chúng ta hiểu về giới hạn 2TB trong Windows Storage. Từ câu trả … Tiếp tục đọc Hướng dẫn phân vùng ổ cứng 4TB để sử dụng trên Windows 10