Lưu trữ cho từ khóa: partition


Partition Image Mapper – Sử dụng hình ảnh phân vùng như phân vùng thật

Partition Image Mapper là công cụ giúp bạn có thể tạm thời sử dụng các hình ảnh phân vùng như là một phân vùng thật. Giới thiệu Nó làm việc thế nào? MAP UNMAP Giới thiệu Một phân vùng được xác định nằm trên ổ cứng dựa vào địa chỉ bắt đầu và tổng kích … Tiếp tục đọc Partition Image Mapper – Sử dụng hình ảnh phân vùng như phân vùng thật