Lưu trữ cho từ khóa: phần mềm phân vùng ổ cứng

MBR4TB – Phần mềm phân vùng ổ cứng 4TB trên Windows

MBR4TB là phần mềm phân vùng ổ cứng 4TB trên Windows. Phần mềm này có thể giúp bạn mở rộng giới hạn 2TB trên đĩa MBR. Giới thiệu Tải về Hướng dẫn sử dụng Giới thiệu Khi tôi cố gắng tạo một phân vùng mới trên đĩa cứng MBR bằng Disk Management, tôi đã nhận … Tiếp tục đọc MBR4TB – Phần mềm phân vùng ổ cứng 4TB trên Windows