Lưu trữ cho từ khóa: Thay đổi thứ tự boot

Hướng dẫn thiết lập menu boot mặc định của Grub2

AIO Boot hỗ trợ người dùng thiết lập menu boot mặc định của Grub2 trực tiếp từ menu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó. Mặc định thì Grub2 sẽ chọn menu đầu tiên và sẽ tự động khởi động vào menu đó nếu người dùng không có bất cứ hành động … Tiếp tục đọc Hướng dẫn thiết lập menu boot mặc định của Grub2