Lưu trữ cho từ khóa: winpe 8

Thêm WinPE 10 Sergei Strelec vào AIO Boot

WinPE 10 Sergei Strelec để bảo trì máy tính, đĩa cứng và phân vùng, sao lưu và phục hồi đĩa và phân vùng, chẩn đoán máy tính, phục hồi dữ liệu, cài đặt Windows. Thành phần lắp ráp: WinPE10x86 WinPE10x64 WinPE8x86 WinPE8x86 (Native) Tải về WinPE 10 Sergei Strelec. Chạy AIOCreator.exe, chuyển sang Tích hợp, … Tiếp tục đọc Thêm WinPE 10 Sergei Strelec vào AIO Boot