Dưới đây là thông tin về các thay đổi của AIO Boot ở phiên bản hiện tại và cũ hơn. Bạn có thể xem và tải về tất cả các phiên bản của AIO Boot tại Github.

 • v0.9.9.21 (13.12.2022)
  Nhiều người dùng báo rằng một số mục phố biến không còn làm việc, phiên bản này loại bỏ các mục này.
 • v0.9.9.20 (25.11.2022)
  • Hỗ trợ cài đặt Windows 11 trên các hệ thống không đạt yêu cầu (CPU, TPM, Secure Boot).
  • DLC Boot 2022 V4.
  • Đây là phiên bản cuối cùng, không còn phát triển nữa.
 • v0.9.9.18 (24.10.2020)
  • a1ive Grub2 và iPXE phiên bản mới nhất.
  • Xóa thông điệp “Welcome to AIO BOOT!“.
  • Công cụ mới: WindowsVHDCreator.exe.
   •  Công cụ này hỗ trợ tạo tệp VHD và cài đặt Windows vào VHD từ tệp tin install.wim/install.esd.
   • Bạn có thể đặt tệp tin VHD này trên bất kỳ ổ đĩa NTFS và khởi động trực tiếp từ Grub2 mà không cần phải sao chép nó vào ổ đĩa AIO BOOT.
   • Công cụ này cung cấp một tùy chọn để thêm một mục nhập ẩn vào Boot Configuration Data hệ thống để sửa: “Windows could not update the computer’s boot configuration. Installation cannot proceed.”. Mục nhập này chỉ được thêm một lần duy nhất,
   • Nếu máy bạn khởi động ở UEFI: Bạn phải khởi động tệp VHD trên máy mà bạn đã tạo tệp VHD để hoàn tất việc cài đặt và thiết lập trước khi bạn có thể khởi động nó trên các máy khác.
   • Nếu máy bạn khởi động ở Legacy: Bạn có thể cài đặt mới trên bất kỳ máy nào. Nhưng Grub2 phải được khởi động trên một đĩa MBR.
  • Hỗ trợ khởi động ALT Linux trực tiếp từ tệp tin ISO, hoặc tích hợp với AIOCreator.
 • v0.9.9.17 (03.10.2020)
  • Cập nhật bản dịch Azerbaijani. Xin cảm ơn Tofiq.
  • Wimboot & NTBoot:
   • Sửa lỗi 0xc000000f (Secure Boot).
   • Sửa lỗi “Windows could not update the computer’s boot configuration. Installation cannot proceed.” (UEFI Windows Setup).
   • Thêm LoadOptionsString (DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS được sử dụng làm mặc định).
  • Menu “Cài đặt Windows từ ISO” bây giờ đã hỗ trợ Secure Boot.
  • Sửa các lỗi khác.
 • v0.9.9.16 (28.09.2020)
  • Cập nhật bản dịch Hàn Quốc cho AIOCreator và Grub2. Xin cảm ơn VenusGirl.
  • Cập nhật bản dịch Thổ Nhĩ Kỳ cho Grub2. Xin cảm ơn Tayfun Akkoyun.
  • Sửa lỗi #74.
 • v0.9.9.15 (26.09.2020)
  • Thêm bản dịch tiếng Indonesia cho trình đơn Grub2 và AIO Boot Extractor. Xin cảm ơn Ida Bagus Anom Sanjaya.
  • Sửa lỗi #73.
  • Mục nhập mới: Vô hiệu hóa Secure Boot cho phiên này. Các bộ nạp khởi động và các hệ điều hành sẽ nhận dạng sai trạng thái Secure Boot hiện tại. Điều này giúp khởi động một bộ nạp khởi động khác và các hệ điều hành không hỗ trợ Secure Boot. Do đó điều này có thể dẫn đến các thiết đặt sai lầm khác. Xem thêm các chức năng của trình điều khiển này tại a1ive/****sb.
  • Cài đặt Windows từ ISO: mục nhập này sẽ bị vô hiệu hóa nếu Secure Boot đang bật. Hãy sử dụng AIOCreator.exe để tích hợp các tệp tin ISO và WIM thay vì.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.9.14 (21.09.2020)
  • Thêm bản dịch Azerbaijan cho AIO Boot Extractor, AIOCreator và Grub2. Xin cảm ơn Tofiq.
  • Cập nhật bản dịch Hàn Quốc cho AIOCreator và Grub2. Xin cảm ơn VenusGirl.
  • Cập nhật bản dịch Thổ Nhĩ Kỳ cho AIOCreator và Grub2. Xin cảm ơn Tayfun Akkoyun.
  • Hỗ trợ khởi động Windows XP VHD sử dụng vboot. Tệp tin vbootldr.gz được lấy từ a1ive Grub2 File Manager.
  • Hỗ trợ khởi động các tệp tin VHD có cài đặt Grub2 (chẳng hạn tệp tin VHD đã cài đặt AIO Boot).
  • ISO & IMG Mapper: a1ive Grub2 phiên bản gần đây đã hỗ trợ lấy thông tin RSDP. Menu này bây giờ bị giới hạn sử dụng trên các OEMID: VBOX (VirtualBox), VMWARE và BOCHS (QEMU).
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.9.13 (17.09.2020)
  • Cập nhật tệp tin ngôn ngữ Hàn Quốc cho AIOCreator.exe và Grub2. Thêm bản dịch tiếng Hàn Quốc cho AIO Boot Extractor. Xin cảm ơn VenusGirl.
  • Grub2 Thiết lập:
   • Hỗ trợ ẩn đi hoặc hiển thị các phím nóng trong tiêu đề menu của Grub2. Xin cảm ơn a1ive.
   • Hỗ trợ thiết lập menu khởi động mặc định.
   • Liệt kê toàn bộ các phông chữ tồn tại trong thư mục fonts (ngoại trừ phông chữ hiện tại). Chỉ cần sao chép các tệp tin phông chữ (.pf2) vào thư mục /AIO/grub/fonts.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.9.12 (13.09.2020)
  • Cập nhật tệp tin ngôn ngữ Hàn Quốc cho AIOCreator.exe. Thêm bản dịch ngôn ngữ Hàn Quốc cho trình đơn Grub2. Xin cảm ơn VenusGirl.
  • Sửa một lỗi từ phiên bản 0.9.9.10:
   • Hỗ trợ khởi động DLC, SSTR, KMPE trên đĩa GPT ở chế độ Legacy BIOS.
   • Khởi động WinPE của DLC trực tiếp từ Grub2, không khởi động chúng từ Grub4dos của DLC.
  • AIO Boot Extractor đã không xóa đi tệp tin build.txt khi cập nhật lên phiên bản mới. Điều này khiến phải cập nhật thêm một lần nữa từ AIOCreator. Lỗi này đã được cố định ở phiên bản này.
 • v0.9.9.11 (12.09.2020)
  • Loại bỏ Super-UEFIinSecureBoot-Disk preloader và chứng chỉ (CER) của nó.
  • Nếu Secure Boot đang bật, bạn cần phải enroll tệp tin chứng chỉ này với Mok Manager (Enroll key from disk): /EFI/ENROLL_THIS_KEY_IN_MOKMANAGER.cer.
  • Hiển thị thêm các thông tin vào tiêu đề Grub2: Chế độ khởi động, Kiến trúc CPU, Secure Boot (ON hay OFF).
  • ISO & IMG Mapper: Tệp tin PartIMG_ROOT.img bây giờ ở định dạng FAT16 (ID 0x04).
  • Cập nhật tệp tin ngôn ngữ Indonesia. Xin cảm ơn Ida Bagus Anom Sanjaya.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.9.10 (08.09.2020)
  • ISO & IMG Mapper:
   • Tự động lấy tệp tin grub.cfg trong ISO và thêm tham số để hỗ trợ “persistent” nếu tệp tin .data tồn tại. Điều này chỉ áp dụng cho các ISO của Debian, Ubuntu và các bản phân phối dựa trên chúng. Nếu tệp tin cấu hình không được nhận ra, bạn cần phải tạo ra cho riêng bạn.
   • Tăng kích thước tệp tin Debian.dataUbuntu.data lên 500MB.
  • Khởi động từ ISO, WIM & VHD:
   • Tự động lấy tệp tin cấu hình Grub2 và ISOLINUX/SYSLINUX từ các đường dẫn phổ biến trong tệp tin ISO.
   • Thêm các tham số cần thiết để hệ thống có thể tìm đến và gắn tệp tin ISO.
   • Lưu giữ tệp tin cấu hình trong hình ảnh phân vùng FAT và sau đó load nó.
  • Cài đặt Windows từ ISO: Sửa lỗi không thể tạo phân vùng hệ thống trên đĩa (Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition). Chưa thử ở chế độ UEFI. Xem ở đây.
  • Cập nhật Tiny PXE Server lên phiên bản mới nhất.
  • DLC, SSTR, KMPE: Trực tiếp khởi động vào Grub4dos ở chế độ Legacy.
 • v0.9.9.9 (05.09.2020)
  • ISO & IMG Mapper:
   • Hỗ trợ MAP cùng một tệp tin khác có phần tệp tin mở rộng là .data.
    • Tệp tin này phải có tên trùng với tên tệp tin chính. Ví dụ: ubuntu.isoubuntu.iso.data. Cả 2 tệp tin phải nằm trong cùng một thư mục.
    • Mục đích của việc này là để hỗ trợ “persistent” cho các bản phân phối Linux như Ubuntu, Debian, Linux Mint… Nhưng bạn có thể lựa chọn bất kỳ tệp tin mà bạn muốn nó trở thành một phân vùng thứ 3 trên đĩa. Bằng cách này bạn có thể sử dụng tính năng “persistent” bằng tệp tin trên phân vùng NTFS, có kích thước lớn hơn và nhanh hơn rất nhiều.
    • Các tệp tin mới: Debian.data.7zUbuntu.data.7z trong thư mục \AIO\Tools\DATA.IMG. Bạn có thể trích xuất và sử dụng nó làm phân vùng “persistent” cho các bản phân phối Ubuntu và Debian. Bạn có thể thay đổi kích thước tệp tin này bằng cách sử dụng toporesizeAIOCreator.exe -> Tools -> toporesize.
   • Hỗ trợ load tệp tin cấu hình của riêng bạn:
    • Tệp tin này phải có tên trùng với tên tệp tin chính. Ví dụ: ubuntu.isoubuntu.iso.cfg. Cả 2 tệp tin phải nằm trong cùng một thư mục.
    • Mục đích của việc này là để thêm các tham số để hỗ trợ “persistent” cho các bản phân phối Linux đã được đề cập ở trên.
    • Tệp tin cấu hình thường nằm trong tệp tin ISO ở đường dẫn /boot/grub/grub.cfg. Sao chép nó ra ngoài và tiến hành sửa đổi theo ý bạn muốn.
    • Đối với Ubuntu, thêm tham số “persistent” phía sau “file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed” để hỗ trợ “persistent”.
     file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed

     Thành:

     file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed persistent
    • Đối với Debian:
     boot=live

     Thành:

     boot=live persistence
   • DragonFlyBSD (IMG cho UEFI và Legacy).
   • MidnightBSD (ISO cho Legacy, IMG cho UEFI và Legacy).
   • TrueNAS (UEFI và Legacy).
   • Các phiên bản dựa trên FreeBSD, OpenBSD có thể cũng sẽ được hỗ trợ, trừ NetBSD.
  • Khởi động từ ISO, WIM & VHD:
  • Cập nhật tệp tin ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ cho Grub2. Xin cảm ơn Tayfun Akkoyun.
  • Sửa lỗi khởi động Fedora ở chế độ Legacy. Cũng áp dụng cho tất cả các bản phân phối có sử dụng lệnh linuxefiinitrdefi trong kịch bản Grub2. Các lệnh này không có sẵn ở chế độ Legacy và bây giờ chúng sẽ được chuyển hướng sang các lệnh linux và initrd.
  • Sửa các lỗi khác.
 • v0.9.9.8 (02.09.2020)
  • ISO & IMG MapperCảnh báo: không nên thử nghiệm tính năng này trên máy ảo.
   • FreeBSD ISO + IMG (UEFI + Legacy).
   • OpenBSD ( installXX.fs for UEFI & Legacy, installXX.iso for Legacy).
   • pfSense ISO + IMG (UEFI + Legacy).
   • GhostBSD (UEFI + Legacy).
   • FreeNAS (UEFI + Legacy).
   • Hiện tại không hỗ trợ NetBSD.
   • Tệp mới: ntfs_x64.efi và ntfs_ia32.efi từ rEFInd.
  • ISO2IMG: Sử dụng định dạng NTFS để ngăn không cho hệ thống khởi động UEFI trên phân vùng IMG.
  • DLC Boot, Sergei Strelec and KMPE: Trình đơn mới để khởi động các chương trình DOS. Cần phải tích hợp lại.
  • Sửa lỗi hiển thị các phần tử trên các máy có độ phân giải thấp.
  • Tệp AIOBoot.7z bây giờ sẽ sử dụng mật khẩu là: aioboot.
 • v0.9.9.7 (31.08.2020)
  • Tab mới: ISO2IMG. Hỗ trợ tạo một hình ảnh đĩa hoặc phân vùng từ tệp tin ISO để khởi động với ISO & IMG Mapper. Hiện tại chỉ hỗ trợ các tệp tin ISO của Windows Setup và WinPE. Đối với Linux, bạn có thể sử dụng trực tiếp tệp tin ISO thay vì. Đã thử nghiệm với Windows 7 ISO, Windows 10 ISO, DLC Boot, Sergei Strelec, HirenBootCD…
  • Một người dùng cho biết anh ấy bị treo bàn phím với Shim và Mok Manager ở phiên bản trước. AIO Boot bây giờ sẽ sử dụng Shim và Mok Manager từ Super-UEFIinSecureBoot-Disk. Tệp tin mới: /EFI/ENROLL_THIS_KEY_IN_MOKMANAGER.cer. Nếu máy của bạn có SecureBoot đang bật và bạn nhìn thấy màn hình xanh của Mok Manager, chọn Enroll key from disk sau đó chọn đến tệp tin này trên ổ đĩa AIOBOOT, sau cùng là Reboot.
  • ISO & IMG Mapper: Ưu tiên sử dụng tệp tin aioboot.mbr để sao lưu và khôi phục MBR.
  • Thêm ngôn ngữ Indonesia cho AIOCreator.exe. Xin cảm ơn Ida Bagus Anom Sanjaya.
  • Hỗ trợ Autounattend.xml có nhiều kiến trúc.
  • Ubuntu 20.04 persistent, Linux Mint 20 persistent.
  • Hỗ trợ khởi động Ubuntu 20.04 từ iPXE.
  • Sữa các lỗi.
 • v0.9.9.6 (21.08.2020)
  • Android-x86 và Arch Linux 2020 được hỗ trợ khởi động từ menu “Khởi động từ ISO, WIM & VHD“.
  • Sửa lỗi phân tích cú pháp unattend.xml. Lưu ý rằng AIO Boot có hỗ trợ unattend.xml mà không cần bao gồm nó trong ISO. Chỉ cần sao chép tệp XML của bạn vào cùng thư mục với tệp ISO và đổi tên thành tên của tệp ISO. Chẳng hạn Windows10.iso và Windows10.xml.
  • Cập nhật tệp tin ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ, xin cảm ơn Murat ATICI.
  • Thiết lập độ phân giải 1024×768 làm mặc định cho cả hai chế độ UEFI và Legacy.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.9.5 (19.08.2020)
  • Hỗ trợ chainload các tệp tin .EFI (chẳng hạn Clover, rEFInd) chưa được ký từ Grub2 với Secure Boot đang bật.
  • Cải thiện script Grub2 cho ISO & IMG Mapper.
  • Thêm Restore_AIOBOOT_Drive.exe vào phân vùng AIO_MAP, bạn có thể khôi phục các phân vùng từ Windows mà không cần phải khởi động vào Grub2.
  • Thêm shimia32 (bootia32.efi) và MokManager IA32 (mmia32.efi) được lấy từ Fedora. Đã thử nghiệm trên VMware Workstation.
  • a1ive Grub2 mới.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.9.4 (17.08.2020)
  • Menu mới: ISO & IMG Mapper. Chỉ cần sao chép tệp tin ISO vào ổ đĩa AIO Boot và sau đó khởi động từ menu này.
   • Đã thử với Debian, Ubuntu, Fedora… FreeBSD, pfSense. Không hỗ trợ các ISO bộ cài đặt Windows.
   • Ổ đĩa AIO Boot sẽ tạm thời thay thế bởi một phân vùng nhỏ có nhãn là AIO_MAP. Các phân vùng sẽ được khôi phục ở lần khởi động vào Grub2 tiếp theo. Không thêm, xóa hay chỉnh sửa các tệp tin trên phân vùng này trước khi bạn khôi phục ổ đĩa AIO Boot.
   • Nếu tệp tin PartIMG_Root.img và/hoặc ISO bị phân mảnh, bạn cần phải giải phân mảnh nó trước. Chỉ cần giải phân mảnh tệp tin, không cần phải giải phân mảnh cho ổ đĩa.
   • Nếu bạn cập nhật từ phiên bản cũ, bạn nên cài đặt lại Grub2 bằng cách chạy AIOCreator.exe, chọn Grub2 từ Bootloaders.
   • Chỉ hỗ trợ đĩa MBR.
  • Thêm Porteus (UEFI & Legacy & persistent).Chỉ hỗ trợ USB.
 • v0.9.9.3 (14.08.2020)
  • Nhiều người dùng báo rằng Grub2 không hiển thị trình đơn ở chế độ UEFI (màn hình đen). Lỗi này đã được sửa ở phiên bản này. Đã thử nghiệm trên Dell Precision M4700 và DELL VOSTRO 15 3568. Grub2 có thể được khởi động trên Dell Precision M4700 với Secure Boot được bật.
  • Thêm rEFInd trở lại theo yêu cầu của nhiều người dùng.
 • v0.9.9.2 (09.08.2020)
  • Cố định một lỗi liên quan đến nút Công cụ trên đĩa GPT. Bây giờ bạn có thể cài đặt Grub2 Legacy trên đĩa GPT.
  • Sắp xếp lại các phím nóng theo thứ tự ở trình đơn chính.
  • Cập nhật tệp tin ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ. Xin cảm ơn Tayfun Akkoyun.
  • Thêm các ISO sau vào danh sách được hỗ trợ:
   • KMPE WinPE.
   • android-x86_64-9.0.
   • Arch Linux 2020.
   • TeraByte Image for UEFI.
   • TeraByte Image for DOS.
   • BootIt® UEFI.
   • BootIt® Bare Metal.
   • Tôi cũng đã tải lên một số tệp tin ISO ở đây.
 • v0.9.9.1 (06.08.2020)
  • Sắp xếp lại thứ tự các đĩa trước khi cài đặt Windows XP nếu đĩa hiện tại không phải là 0.
  • Hỗ trợ tích hợp các phiên bản WinPE từ DLC Boot, AnhDV Boot, HKBoot và Sergei Strelec.
  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) (UEFI & Legacy).
 • v0.9.9 (04.08.2020)
  • AIO Boot Extractor bây giờ hỗ trợ ổ đĩa cứng nhưng không bao gồm các ổ đĩa trên đĩa 0.
  • Hỗ trợ cài đặt Windows từ tệp tin ISO mà không cần phải tích hợp vào ổ đĩa AIO Boot. Từ trình đơn chính Grub2, chọn Cài đặt Windows từ ISO.
  • Hỗ trợ khởi động VHD và WIM ở chế độ UEFI mà không cần phải tích hợp vào ổ đĩa AIO Boot.
  • Hỗ trợ Clonezilla, System Rescue CD và Rescatux phiên bản mới nhất.
  • Thêm ngôn ngữ Ả Rập cho AIO Boot Creator. Xin cảm ơn Thamer Mousa.
  • Tệp tin mới /AIO/grubfm/Readme.txt. Hỗ trợ khởi động GrubFM ở cả hai chế độ UEFI và Legacy.
  • Thêm nhiều tính năng với phiên bản Grub2 từ a1ive.
  • Sửa nhiều lỗi lớn.
 • v0.9.8.19 (27.07.2020)
  • Sửa lỗi đơ và sọc màn hình khi khởi động sang bootmgr (WinPE & Setup). Đã kiểm tra trên một vài máy.
  • Sửa kịch bản Grub2 sử dụng phân vùng cuối làm phân vùng gốc thay vì đầu tiên.
  • Thêm lệnh settimeoutsetdefault. Bây giờ bạn có thể thay đổi giá trị timeout dễ dàng trong menu Trợ giúp.
  • Tự động cập nhật/cài lại Grub2 sau khi cập nhật lên phiên bản mới.
 • v0.9.8.18 (24.07.2020)
  • Loại bỏ PartIMGMapper, Syslinux, rEFInd and Chameleon bootloader.
  • Cập nhật Grub 2.05, Grub4dos, Clover, imdisk và 7-Zip.
  • AIO Boot Extractor bây giờ chỉ hỗ trợ USB.
 • v0.9.8.17 (09.10.2018)
  • Đã sửa một lỗi: treo sau khi đã tải xong boot.wim qua iPXE. Điều này xãy ra trên chế độ Legacy nếu tệp tin networkpath.txt trống. Nếu bạn cập nhật từ phiên bản cũ, hãy xóa tập tin này nếu nó trống và sau đó chạy lại AIOCreator.exe. Xin cám ơn Daniel Lilas đã tìm ra nguyên nhân.
  • Bây giờ bạn không phải lựa chọn chế độ khi nhấn vào Chạy PXE. Xin cám ơn Daniel Lilas vì các thông tin hữu ích.
 • v0.9.8.16 (03.10.2018)
  • Thêm ngôn ngữ Na Uy cho AIO Boot Creator. Xin cám ơn Daniel Dybing.
  • Cập nhật bản dịch tiếng Đức.
  • Cập nhật Clover, Grub4dos và iPXE lên phiên bản mới nhất.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.8.15 (14.08.2018)
  • Đã thêm bản dịch tiếng Trung Quốc Giản Thể vào AIO Boot Extractor và trình đơn Grub2. Cũng cập nhật bản dịch trong ngôn ngữ này cho AIOCreator. Xin cám ơn CloverGit.
  • Đã thêm Porteus, Trusted End Node SecurityMANGO (Massive Network Ghost) vào danh sách như yêu cầu từ người dùng.
  • Cập nhật Clover và rEFInd lên phiên bản mới nhất.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.8.14 (24.07.2018)
  • Thêm ngôn ngữ Na Uy cho AIO Boot Extractor. Xin cám ơn Daniel Dybing.
  • Hỗ trợ thêm VMware vSphere Hypervisor (chỉ UEFI), tạm thời nằm trong danh sách Linux.
  • Cập nhật iPXE lên phiên bản mới nhất (Thêm trình điều khiển cho Intel 40 Gigabit Ethernet NICs).
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.8.13 (13.07.2018)
  • Cập nhật Grub2 và iPXE phiên bản mới nhất từ GIT.
  • Thêm ngôn ngữ tiếng Ba Lan cho AIO Boot Extractor. Xin cám ơn Andrzej Gicala.
 • v0.9.8.12 (07.07.2018)
  • Đã thêm các gói sau vào danh sách Linux như yêu cầu của người dùng:
   • Ubuntu Budgie.
   • ophcrack LiveCD.
   • Darik’s Boot and Nuke.
  • Cập nhật Clover và Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.8.11 (26.06.2018)
  • Sửa một lỗi lớn. Lỗi này chỉ xãy ra trên Windows 7 32-bit khi người dùng tích hợp các phiên bản WinPE từ tệp tin ISO. Xin cám ơn nhiều người dùng đã báo cáo.
  • Hỗ trợ tích hợp thêm Trinity Rescue Kit.
  • Cập nhật Clover và Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.8.10 (17.06.2018)
  • Hỗ trợ thêm Windows Defender Offline như yêu cầu người dùng. Thử phiên bản 64-bit nếu phiên bản 32-bit không hoạt động.
  • Thêm phương pháp mới để kiểm tra thông tin các tệp tin WinPE nếu wimlib và dism không hỗ trợ.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.8.9 (12.06.2018)
  • Hỗ trợ thêm RIPLinuXSophos Bootable Anti-Virus theo yêu cầu của người dùng.
  • Đã thêm ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha của người Brasil. Xin cám ơn Renato Pejon.
  • Cập nhật ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc.
  • Cập nhật Clover và Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.8.8 (27.05.2018)
  • AIOCreator đã hỗ trợ ngôn ngữ Hàn Quốc. Xin cám ơn Hanuware.
  • Hỗ trợ trở lại độ phân giải 1024×768 cho iPXE ở chế độ Legacy. Một vài người dùng cho biết wimboot không thể khởi động WinPE, nguyên nhân là nó cần độ phân giải. Xin cám ơn người dùng đã thử nghiệm phiên bản cũ. Nếu bạn cập nhật từ phiên bản cũ, mở tệp tin /AIO/menu.pxe và xóa đoạn “isset $ {legacy} || ” trong hai dòng thứ hai và thứ ba.
  • Cập nhật 7-Zip lên phiên bản mới nhất (18.05).
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Cập nhật MokManager.
 • v0.9.8.7 (02.05.2018)
  • Ở phiên bản này, bạn chỉ cần nhập Network Path một lần duy nhất để cài Win qua mạng LAN. Chỉ cần chia sẽ ổ đĩa AIO Boot và thêm Network Path vào tệp tin /AIO/networkpath.txt. Nếu máy tính của bạn có tài khoản và mật khẩu, thêm Network Path dưới dạng NetworkPath|Username|Password. Bạn có thể thêm nhiều Network Path bằng cách thêm nhiều dòng. Công cụ sẽ thử từng cái một.
  • Hỗ trợ thêm Autounattend.xml cho Windows Setup. Chỉ cần sao chép tệp tin Autounattend.xml hoặc Unattend.xml vào thư mục /AIO/Files/WinSetup/XYZ, cùng thư mục với tệp tin boot.wim và ISO.
  • Hỗ trợ thêm ngôn ngữ Tây Ban Nha cho AIOCreator.exe. Xin cám ơn Alacran.
  • Cập nhật ngôn ngữ Nga và Romania. Xin cám ơn Denis Cojocaru.
  • Cập nhật Grub4dos và Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Theo thông tin từ một người dùng, hầu hết các netbook (x86) và có thể các máy tính cũ/yếu có thể sẽ không hỗ trợ độ phân giải 1024×768. Phiên bản này mặc định sẽ không thiết lập độ phân giải và ảnh nền cho iPXE ở chế độ Legacy.
 • v0.9.8.6 (10.04.2018)
  • Hỗ trợ thêm Kaspersky Rescue Disk 2018.
  • Hỗ trợ tích hợp Bob.Omb’s Modified Win10PEx64 v2.4 trên ổ đĩa định dạng FAT32. Ở phiên bản trước, công cụ đã đóng gói lại tệp tin ISO lớn hơn 4GB và do đó nó chương trình đã thông báo lỗi trên phân vùng FAT32.
  • Cập nhật Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
  • Cảm ơn người dùng đã thông báo cho tôi các lỗi cũng như các phiên bản mới nhất của các gói.
 • v0.9.8.5 (07.04.2018)
  • Sử dụng giao diện mặc định cho Windows Boot Manager. Hiển thị 10 trình đơn thay vì 6 như mặc định. Cũng hiện thị số phần trăm đã tải.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Hỗ trợ cài đặt Clover Legacy trên đĩa GPT.
  • Ở phiên bản trước, tôi kiểm tra khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ImDskSvc để kiểm tra ImDisk đã được cài đặt hay chưa. Nhưng một người dùng đã báo cáo rằng khóa này có thể nằm ở ControlSet002. Phiên bản này sẽ kiểm tra khóa CurrentControlSet.
 • v0.9.8.4 (04.04.2018)
  • Hỗ trợ Easy Recovery Essentials phiên bản mới nhất. Cám ơn người dùng đã gửi các tệp tin ISO. Bạn chỉ có thể tích hợp duy nhất một phiên bản cho gói này. Bấm vào nút Sửa Menu để xóa phiên bản hiện tại và tích hợp lại. Hoặc sử dụng Partition Image Mapper.
  • Thêm trình điều khiển APFS của macOS 10.13.4 (apfs.efi) và giao diện mặc định mới cho Clover.
  • Cập nhật Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.8.3 (24.03.2018)
  • Hỗ trợ tích hợp nhiều phiên bản WinPE được xây dựng từ công cụ Win10PE SE. Tệp tin ISO sẽ được đóng gói lại để tiết kiệm dung lượng. Các tệp tin này có thể chứa các tệp tin có thể bị ngăn chặn bởi các trình diệt vi rút, hãy tắt chúng nếu việc tích hợp bị lỗi. Đã thử nghiệm với Gandalf’s Win10PEBob.Omb’s Modified Win10PEx64.
  • Hỗ trợ tích các phiên bản WinPE với nhiều index. Ví dụ tệp tin \sources\boot.wim trong ISO của Windows Setup.
  • Cập nhật bản dựng mới cho Grub4dos và Syslinux.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.8.2 (13.03.2018)
  • Hỗ trợ Easy Recovery Essentials như yêu cầu của người dùng. Cũng hỗ trợ cho PXE.
  • Các gói Acronis sẽ được trích xuất để hỗ trợ khởi động qua PXE ở chế độ UEFI.
  • Cập nhật bản dựng mới cho Grub4dos và iPXE.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.8.1 (09.03.2018)
  • Hỗ trợ cài đặt Grub2 trên đĩa cứng GPT để khởi động ở chế độ Legacy BIOS mà không cần tạo một phân vùng nhỏ. Chạy AIOCreator.exe, chọn Cài đặt Grub2 (Legacy) từ nút Công cụ. Nút này chỉ được hiện ra khi đĩa cứng hiện tại là GPT và định dạng ổ đĩa hiện tại là FAT32 hoặc NTFS. Xin lưu ý rằng bạn phải cài đặt lại Grub2 mỗi khi bạn chống phân mảnh trên ổ đĩa này.
  • Cải thiện Trình Quản lý tệp tin Grub2.
  • Cập nhật bản dựng mới cho Grub4dos và iPXE.
  • Thêm các tệp tin ngôn ngữ trong thư mục /AIO/grub/locale. Rất biết ơn nếu bạn giúp tôi dịch chúng.
 • v0.9.8.0 (06.03.2018)
  • Tính năng mới của Grub2 File Manager:
   • Tự động phát hiện và khởi động vào các hệ điều hành Linux từ tệp tin ISO. Danh sách đã thử nghiệm (chưa đầy đủ):
    • 4MParted.
    • Arch Linux.
    • Bitdefender.
    • CentOS.
    • Clonezilla.
    • Debian Live.
    • Fedora.
    • Gentoo.
    • Gparted.
    • Kali Linux.
    • Linux Lite.
    • Linux Mint.
    • Manjaro.
    • MiniTool Partition Wizard 9.1.
    • Slackware Live Edition.
    • Ubuntu.
    • WifiSlax 4.12.
    • WifiSlax64.
    • antiX.
    • gNewSense.
    • openSuse.
   • Hỗ trợ khởi động các tệp tin grldr, grub.exe, menu.lst, grub.cfg, .efi…
   • Khởi động với Grub4dos.
   • Khởi động VHD với NTBOOT.
   • Khởi động WIM với wimboot.
   • Khởi động với MemDisk.
   • Xem hình ảnh bằng cách hiển thị làm nền.
   • Bấm phím d để truy cập vào trình đơn File Manager.
  • Thêm phím nóng cho các trình đơn tự động.
  • Thêm mô-đun lua để chạy kịch bản lua trên Grub2.
  • Thêm trình đơn “Khởi động từ tệp tin ISO, WIM, IMG, VHD và IMA“. Sao chép các tệp tin có phần mở rộng này vào thư mục /AIO/Files.
  • Hỗ trợ đầy đủ cho ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ. Xin cám ơn đến Tayfun Akkoyun.
  • Sửa vấn đề khởi động VHD từ Grub4dos và lỗi tích hợp Parted Magic. Xin cám ơn người dùng đã báo cáo vấn đề này.
 • v0.9.7.22 (02.03.2018)
  • Cập nhật Grub4dos lên phiên bản mới nhất (2018-02-27).
  • Cập nhật 7-Zip lên phiên bản mới nhất (18.01).
  • Sửa lỗi Tích hợp cho All in One – System Rescue Toolkit. Cám ơn một người dùng đã báo cáo vấn đề này.
  • Sửa lỗi Tích hợp Puppy Linux.
 • v0.9.7.21 (27.02.2018)
  • Cập nhật Grub4dos lên phiên bản mới nhất (0.4.6a-2018-02-20).
  • Chuyển tệp tin trình đơn của Grub4dos sang /AIO/Menu/Grub4dos.lst.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.7.20 (21.02.2018)
  • Sửa lỗi trên việc chuyển ngôn ngữ.
  • Hỗ trợ Grub2 trên Android-x86-7.1-R1.
  • Cập nhật ngôn ngữ tiếng Nga và Romania. Xin cám ơn Cojocaru Denis.
 • v0.9.7.19 (21.02.2018)
  • Di chuyển tệp tin WinPE (.wim) thay vì sao chép nếu bạn đặt tệp tin trên ổ đĩa của AIO Boot. Điều này giúp bạn tiết kiệm dung lượng ổ đĩa. Bạn có thể trích xuất tệp tin ISO chứa các phiên bản WinPE vào thư mục gốc của ổ đĩa AIO Boot, sau đó chọn đến các tệp tin .wim để Tích hợp. Xin lưu ý rằng bạn không nên trích xuất đè các tệp tin của AIO Boot (ví dụ thư mục EFI).
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.7.18 (12.02.2018)
  • Cải thiện khả năng phát hiện các tệp tin ISO của các hệ điều hành Linux để tích hợp. Bằng cách sử dụng lệnh syslinux_configfile để đọc tệp tin cấu hình isolinux nếu tệp tin ISO không chứa tệp tin cấu hình Grub2.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Hình nền mặc định mới cho Grub2 và Grub4dos.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.7.17 (04.02.2018)
  • AIOCreator.exe bây giờ đã có phiên bản 64-bit. Bạn có thể sao chép tệp tin \AIO\Tools\AIOCreator_x64.exe ra ngoài thư mục gốc để sử dụng nhanh.
  • Cập nhật Partition Image MapperTiny PXE Server lên phiên bản mới nhất.
  • Hỗ trợ thêm tiếng Trung Quốc Giản Thể. Xin cám ơn Sun Wei.
  • Hỗ trợ khởi động Linux qua PXE ở chế độ UEFI. Xin cám ơn Daniel Lilas đã báo cáo vấn đề này.
  • Hỗ trợ khởi động 4MLinux qua PXE.
  • Thêm trình đơn trở lại trình đơn chính cho Grub4dos như yêu cầu của người dùng.
  • Sửa các lỗi.
 • v0.9.7.16 (30.01.2018)
  • Cập nhật Clover và Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
  • Thêm trình đơn Power Off cho iPXE như yêu cầu của người dùng.
  • Thêm All in One – System Rescue Toolkit vào danh sách các gói Linux.
  • Thêm thông báo yêu cầu người dùng đóng các ứng dụng đang chạy trên ổ đĩa AIO Boot trước khi cập nhật lên phiên bản mới. Rất biết ơn nếu các bản dịch cũng được cập nhật.
  • Ở phiên bản trước, tính năng “Phục hồi MBR” chỉ hoạt động nếu bạn sử dụng Grub2 làm mặc định. Ở phiên bản này, nó hỗ trợ cả Grub4dos.
  • Một số thay đổi nhỏ.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.7.15 (26.01.2018)
  • Hỗ trợ thêm:
   • Ngôn ngữ Trung Quốc Truyền thống. Dịch bởi Tenhon, xin cám ơn.
   • Phiên bản mới nhất của G DATA BootMedium.
   • boot-repair-disk.
  • Hỗ trợ khởi động PXE ở chế độ UEFI.
  • Sẽ không tạo tệp tin autorun.inf nếu nó đã tồn tại trên ổ đĩa.
  • Thêm trình đơn Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset vào mục Tích hợp. Một vài người dùng đã không biết rằng họ có thể tích hợp nó như là WinPE.
  • Xin cám ơn Daniel Lilas đã báo cáo các vấn đề được cố định ở phiên bản này.
 • v0.9.7.14 (20.01.2018)
  • Hỗ trợ thêm ROSA Desktop Fresh và SCRE Linux.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Cập nhật Enoch Chameleon lên phiên bản mới nhất. Enoch bây giờ đã có giao diện mới. Nếu bạn cập nhật từ phiên bản cũ, vui lòng xóa thư mục Extra trước khi cài đặt lại Enoch.
 • v0.9.7.13 (10.01.2018)
  • Hỗ trợ ReactOS phiên bản mới nhất.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.7.12 (06.01.2018)
  • Hỗ trợ thêm SlackEX và Siduction.
  • Sửa một số lỗi. Cám ơn tất cả người dùng đã báo cáo các lỗi.
 • v0.9.7.11 (23.12.2017)
  • Cập nhật PEStartup lên phiên bản mới nhất. Phiên bản mới của WinPE 10 dành cho AIO Boot cũng đã có sẵn để tải về.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.7.10 (13.12.2017)
  • Hỗ trợ ổ đĩa NTFS được nén.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.7.9 (30.11.2017)
 • v0.9.7.8 (29.11.2017)
  • Cập nhật Clover và Partition Image Mapper lên phiên bản mới nhất. Partition Image Mapper hỗ trợ USB-FDD mode, không có bảng phân vùng.
  • Cập nhật ngôn ngữ cho AIO Boot Extractor.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.7.7 (12.11.2017)
  • Thêm Trình Quản lý tệp tin vào trình đơn Grub2. Hỗ trợ duyệt danh sách các tệp tin và thư mục, đọc tệp tin văn bản, mở tệp tin ISO, PartIMG và các tệp tin hình ảnh phân vùng.
  • Hỗ trợ khởi động vào WinPE qua WimBoot thay vì Windows Boot Manager. Phương pháp này sẽ hữu ích cho người dùng Linux và macOS. Chỉ cần sao chép các tệp tin .WIM vào thư mục /AIO/Files/WinPE. Ở chế độ UEFI, bạn cần sao chép và đổi tên tệp tin .WIM thành /AIO/Files/WinPE/x64/boot.wim cho 64-bit và /AIO/Files/WinPE/x86/boot.wim cho 32-bit.
  • AIO Boot Extractor bây giờ sẽ không hỗ trợ cài đặt Syslinux. Chạy AIOCreator.exe và cài đặt nó nếu muốn.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Cải thiện và sửa lỗi cho kịch bản Grub2.
  • Sửa lỗi phát hiện sai cho chế độ khởi động (UEFI hoặc Legacy) cho AIOCreator.exe. Ở phiên bản trước nó chỉ phát hiện đúng trên WinPE.
  • Và một số thay đổi khác.
 • v0.9.7.6 (08.11.2017)
  • Hỗ trợ thay đổi ngôn ngữ, hình nền, kích thước phông chữ trực tiếp từ trình đơn Grub2. Hữu ích khi bạn đang sử dụng Linux. Đối với hình nền, bạn cần chép các tệp tin PNG, JPG và JPEG vào thư mục /AIO/grub/themes/. Các trình đơn này nằm trong trình đơn Trợ giúp (bấm phím Z).
  • Thêm trình đơn để khởi động vào Windows đã cài trên máy tính của bạn.
  • Hỗ trợ thêm Pardus Linux.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Hiển thị thêm thông tin về chế độ khởi động (UEFI hoặc BIOS) và Secure Boot trong AIOCreator.exe.
 • v0.9.7.5 (03.11.2017)
  • Hỗ trợ cài Windows từ mạng LAN.Hỗ trợ cài Windows từ mạng LAN.
   1. Tích hợp Windows ISO vào AIO Boot.
   2. Chia sẽ ổ đĩa AIO Boot. Nhấp chuột phải vào ổ đĩa AIO Boot và chia sẽ nó. Xem hướng dẫn ở đây.
   3. Khởi động vào trình cài đặt Windows qua iPXE, nhập Network Path khi được hỏi.
  • Hỗ trợ khởi động WinPE 32-bit qua iPXE ở chế độ UEFI 32-bit.
  • Thêm tùy chọn “Đừng tích hợp Trình điều khiển USB 3.0 cho Windows 7.” trong Cài đặt.
   • Bạn không cần phải tích hợp nếu tệp ISO đã được tích hợp rồi.
   • Nếu bạn cài đặt Windows 7 từ mạng LAN, bạn cần phải chờ ít nhất 30 giây để nhập Network Path. Để không phải chờ đợi, hãy bật tùy chọn này.
  • AIO Boot Extractor bây giờ đã hỗ trợ tạo hai phân vùng FAT32 và exFAT cho USB. Định dạng exFAT được hỗ trợ đọc và ghi trên cả Windows và macOS. Một số bản phân phối Linux không hỗ trợ khởi động trên định dạng exFAT (ví dụ WifiSlax64).
  • Hỗ trợ thêm ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha cho AIO Boot Extractor. Xin cám ơn Txema.
  • Cập nhật Tiny PXE Server lên phiên bản mới nhất.
  • Cập nhật Enoch Chameleon lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.7.4 (01.11.2017)
  • AIO Boot Extract bây giờ sẽ tự trích xuất, không còn sử dụng 7-Zip GUI.
  • Hỗ trợ tùy chọn Sửa chữa khi sử dụng phương pháp “Trích xuất WIM cho Windows Setup“. Bạn sẽ được hỏi khi khởi động vào, hoặc Sửa chữa, hoặc Cài đặt ngay.
  • Windows Boot Manager bây giờ sẽ sử dụng hai trình đơn riêng biệt cho UEFI 64-bit và UEFI 32-bit.
  • Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Ý cho AIO Boot Extractor, AIOCreator và trình đơn Grub2. Xin cám ơn Alessandro Santini.
  • Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Rumani cho AIO Boot Extractor. Xin cám ơn Denis Cojocaru.
  • Hỗ trợ chế độ thường trú cho Slax Linux.
  • Hỗ trợ thêm Acronis Backup 12. Tôi chỉ có tệp tin ISO của bản dùng thử.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.7.3 (28.10.2017)
  • Thêm ngôn ngữ Tiếng Nga cho AIO Boot Extractor. Xin cám ơn Denis Cojocaru. Đọc blog của tôi trong vài ngày tới để biết cách dịch sang ngôn ngữ của bạn.
  • Cập nhật Clover và Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
  • Hỗ trợ thêm Ultimate Boot CD như một Gói đặc biệt.
  • Hỗ trợ thêm Rescatux.
  • Thêm hình nền và phím nóng cho trình đơn iPXE theo gợi ý của người dùng.
  • Hỗ trợ thêm kiến trúc 32-bit cho các gói Acronis theo như gợi ý của người dùng.
  • Một số thay đổi nhỏ.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.7.2 (25.10.2017)
  • Windows XP/2003 Setup bây giờ sẽ sử dụng trình đơn của Grub2. Bạn có thể bật hoặc vô hiệu hóa tùy chọn F6 SATA/RAID/SCSI Driver và Grub2 sẽ ghi nhớ tùy chọn này cho lần sau.
  • Cải thiện kịch bản Grub2.
  • Hỗ trợ xóa phân vùng từ Grub2 ở chế độ UEFI. Phiên bản này sử dụng Grub2 thay vì Grub4dos.
  • Cập nhật Partition Image Mapper lên phiên bản mới nhất. Phiên bản này cho phép bạn MAP tệp tin ISO.
  • Cập nhật rEFInd lên phiên bản mới nhất (v0.11.2).
  • Cập nhật ngôn ngữ tiếng Nga và Romania. Xin cám ơn Denis Cojocaru.
  • Cập nhật ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ. Xin cám ơn Murat ATICI.
 • v0.9.7.1 (21.10.2017)
  • PartIMG Mapper bây giờ đã hỗ trợ MAP tệp tin ISO. Bạn cần phải sao chép tất cả các tệp tin ISO của bạn vào thư mục /AIO/Files/PartIMG. Tệp tin ISO có thể được hỗ trợ hoặc không, nhưng xin hãy thử. Hầu như các tệp tin ISO có chứa tệp tin /boot/grub/loopback.cfg hoặc /grub/loopback.cfg sẽ được hỗ trợ.
  • Hỗ trợ tự động nhận dạng và khởi động Linux từ tệp ISO. Bạn cần phải sao chép tất cả các tệp tin ISO và PartIMG của bạn vào thư mục /AIO/Files/PartIMG. Hầu hết các tệp tin ISO của Linux sẽ được hỗ trợ.\nCác tệp tin này cần phải được giải phân mảnh để có thể sử dụng. Sau đó khởi động vào trình đơn PartIMG Mapper và chọn một tệp tin để MAP nó vào một phân vùng mới. Nếu đĩa này đã có 4 phân vùng, bạn hãy xóa bớt một phân vùng trước khi sử dụng tính năng này. Lưu ý: Sao lưu MBR, sau đó bạn có thể Khôi phục lại thông tin bảng phân vùng như trước. Sau đó truy cập vào trình đơn PartIMG Partition để khởi động vào phân vùng đó (nếu nó được hỗ trợ).
  • Mặc định khi bạn cài đặt Chameleon, công cụ này sẽ tạo một tệp tin có tên “boot” ở thư mục gốc của ổ đĩa. Điều này ngăn cản bạn sao chép hoặc tạo mới một thư mục cùng tên ở ổ đĩa này. Phiên bản này sẽ sử dụng tệp tin có tên “bootc” cho Chameleon.
 • v0.9.7 (21.10.2017)
  • Tệp tin Grub2.img bây giờ được di chuyển sang /AIO/Files/PartIMG/PartIMG_ROOT.img.
  • Thêm “Công cụ Phân vùng“, “PartIMG Mapper“, “PartIMG Partition” và “Tìm kiếm tệp tin cấu hình Grub2” trình đơn vào Grub2.
   • Công cụ Phân vùng: Công cụ này hỗ trợ Active, Inactive, Ẩn, Bỏ ẩnXóa các phân vùng. Công cụ này cũng hỗ trợ Sao lưu và Phục hồi MBR. Vui lòng Sao lưu MBR trước khi xóa các phân vùng, điều này đảm bảo bạn có thể Phục hồi lại thông tin bảng phân vùng như trước khi Sao lưu. Chỉ hỗ trợ cho đĩa cứng kiểu MBR.
   • PartIMG Mapper: Công cụ này có tính năng tương tự như Partition Image Mapper. Nó sử dụng Grub4dos để tạo các phân vùng mới từ các tệp tin trong thư mục /AIO/Files/PartIMG. Chỉ hỗ trợ ở chế độ Legacy. Bạn hãy sao chép tất cả các tệp tin hình ảnh phân vùng (.PartIMG) vào thư mục /AIO/Files/PartIMG trước và sau đó giải phân mảnh cho tất cả các tệp tin này.
   • PartIMG Partition: Trình đơn này quét tất cả các phân vùng được MAP bởi PartIMG Mapper.
   • Tìm kiếm tệp tin cấu hình Grub2: Trình đơn này sẽ tìm kiếm tất cả các tệp tin cấu hình của Grub2 (grub.cfg) trong các thư mục /*/*/.
  • Thêm Grub2 và rEFInd vào trình đơn của Clover. Bây giờ bạn có thể khởi động trực tiếp vào chế độ UEFI từ chế độ Legacy. Nếu bạn đang cập nhật từ phiên bản cũ, hãy xóa tệp /EFI/CLOVER/config.plist và chạy AIOCreator.exe một lần nữa.
  • Hỗ trợ tạo tệp tin data.img cho chế độ thường trú của Ubuntu và Android-x86. Chạy AIOCreator.exe và chọn tới Công cụ.
  • Cập nhật Clover và PEStartup lên phiên bản mới nhất.
  • Cập nhật ngôn ngữ tiếng Nga và Ba Lan. Xin cám ơn Denis Cojocaru và Michał Smajdor.
  • Một số thay đổi nhỏ.
  • Sửa một số lỗi.
  • Ghé thăm blog của tôi trong vài ngày tới để biết thêm chi tiết.
 • v0.9.6.6 (16.10.2017)
  • Hỗ trợ Manjaro 17. Cám ơn một người dùng đã báo cáo vấn đề này. Đừng quên tạo tệp tin PartIMG nếu tệp tin ISO không được hỗ trợ tích hợp theo kiểu thông thường.
 • v0.9.6.5 (14.10.2017)
  • Sửa lỗi khi kích thước tệp tin ISO của Windows lớn hơn 4GB.
  • Hạ cấp Grub4dos xuống phiên bản 2017-08-30 để cho sự ổn định.
  • Cập nhật ngôn ngữ tiếng Nga và Romania. Xin cám ơn Denis Cojocaru.
  • Một số thay đổi nhỏ.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.6.4 (13.10.2017)
  • Bổ sung tùy chọn cho phép đóng gói lại tệp tin ISO của Windows. Điều này giúp tiết kiệm dung lượng ổ đĩa, nhưng nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn.
  • Phương pháp trích xuất WIM của tệp tin ISO của Windows bây giờ đã hỗ trợ Unattend.xml, ngôn ngữ không phải tiếng Anh và một số tính năng khác.
  • Cập nhật Grub4dos và rEFInd lên phiên bản mới nhất.
  • Hỗ trợ SystemRescueCd phiên bản mới nhất. Cám ơn một người dùng đã báo cáo sự cố này.
  • Cải thiện sự tương thích trên WinPE.
  • Một số thay đổi nhỏ.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.6.3 (10.10.2017)
  • Sử dụng phương pháp mới để tích hợp Windows Setup.
   • Chúng ta sẽ trích xuất install.wim thay vì sử dụng tệp tin ISO.
   • Phương pháp này giúp tiết kiệm dung lượng ổ đĩa của bạn. Tuy nhiên, tính năng Repair sẽ không được hỗ trợ.
   • Vui lòng bật tùy chọn này bằng cách chạy AIOCreator.exe và chọn mục “Trích xuất WIM cho Windows Setup.” trong Thiết lập và lưu lại.
   • Tùy chọn này không được hỗ trợ trên phân vùng FAT32 nếu tệp tin install.wim có kích thước lớn hơn 4GB.
   • Kiểm tra blog của tôi trong vài ngày tới để biết thêm chi tiết.
  • Cập nhật PEStartup, Clover và Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
  • Cập nhật ngôn ngữ tiếng Nga và Romania. Xin cám ơn Denis Cojocaru.
  • Một số thay đổi nhỏ.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.6.2 (05.10.2017)
  • Hỗ trợ đầy đủ cho Gandalf’s Win10PE và WinPE xây dựng từ công cụ Win10PESE.
  • Cập nhật PEStartup, Clover và Enoch lên phiên bản mới nhất.
  • Thêm QEMU vào danh sách các công cụ. Bạn có thể thử nghiệm BOOT cho ổ đĩa và tệp tin ISO. QEMU ở đây được trích xuất từ RMPrepUSB, cám ơn tác giả.
 • v0.9.6.1 (01.10.2017)
  • Hỗ trợ thêm JonDo Live DVD.
  • Sửa lỗi Windows XP Setup không thể định dạng được ổ đĩa.
 • v0.9.6.0 (25.09.2017)
  • Bao gồm thêm các bản dựng của iPXE.
  • Hỗ trợ thêm HDClone.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Hỗ trợ gỡ hoàn toàn WinPE XP và các gói khác.
  • Thêm liên kết để tải về các tệp tin ISO của Windows.
  • Một số thay đổi nhỏ.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.5.24 (22.09.2017)
  • PXE
   • Hỗ trợ thêm iPXE 32-bit.
   • PXE sẽ không còn được khởi động trực tiếp vào WinPE, tất cả sẽ được khởi động thông qua iPXE.
   • Hỗ trợ khởi động WinPE 64-bit qua wimboot.
  • Cập nhật Grub4dos và PEStartup lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.23 (17.09.2017)
  • Debian 9 đã được hỗ trợ để tích hợp ở các phiên bản trước nếu bạn chọn Tự động nhận dạng. Phiên bản này hỗ trợ tích hợp nếu chọn Debian Live.
  • Một số thay đổi nhỏ.
 • v0.9.5.22 (09.09.2017)
  • Theo yêu cầu của một người dùng (Dorin), đã có một số thay đổi trong giao diện của Windows Boot Manager để hiển thị nhiều hơn các trình đơn danh sách.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.21 (05.09.2017)
  • Hỗ trợ gỡ bỏ hoàn toàn các gói Windows. Bạn không cần phải xóa thủ công các trình đơn trong Windows Boot Manager.
  • Cập nhật Grub4dos lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.20 (29.08.2017)
  • Sửa lỗi của thanh tiến trình khi sao chép các tệp tin.
 • v0.9.5.19 (24.08.2017)
  • Sergei StrelecHiren’s BootCD bây giờ đã được thêm vào danh sách các Gói đặc biệt.
  • Thêm bộ nạp khởi động Chameleon vào Grub2.img.
  • Bộ nạp khởi động Chameleon sẽ không được tự động cài đặt. Bạn cần phải cài đặt nó thủ công. Nó chỉ được cài đặt tự động khi sử dụng tùy chọn FAT32 & NTFS.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Hỗ trợ thêm TheSSS.
  • Một số thay đổi nhỏ.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.5.18 (17.08.2017)
  • Hỗ trợ thêm bộ nạp khởi động Enoch Chameleon. Yêu cầu bởi Nanera Singh.
  • Cập nhật Clover và rEFInd lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.17 (06.08.2017)
  • Cập nhật Clover và rEFInd lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.16 (21.07.2017)
  • Hỗ trợ thêm SolydX và Elive Linux. Cũng hỗ trợ chế độ thường trú.
  • Hỗ trợ Acronis Disk Director phiên bản mới nhất. Cám ơn một người dùng đã báo cáo điều này.
 • v0.9.5.15 (15.07.2017)
  • Partition Image Mapper bây giờ đã hỗ trợ GPT.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.14 (07.07.2017)
  • Hỗ trợ phiên bản mới nhất của Tails.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.5.13 (30.06.2017)
  • Một vài thay đổi nhỏ.
 • v0.9.5.12 (24.06.2017)
  • Cập nhật Partition Image Mapper lên phiên bản mới nhất.
  • Grub2.img hỗ trợ khởi động OpenBSD và NetBSD. Bạn cần trích xuất các phân vùng, cách làm tương tự như FreeBSD.
  • Một vài thay đổi nhỏ.
 • v0.9.5.11 (20.06.2017)
  • Hỗ trợ khởi động ở chế độ Legacy BIOS trên đĩa cứng GPT, bao gồm cả HDD và USB.
   • Bạn cần phải tạo một phân vùng nhỏ từ 1-10MB.
   • Clover và Syslinux sẽ không hoạt động ở chế độ Legacy BIOS.
  • Hỗ trợ thêm Super GRUB2 Disk. Tạm thời thuộc nhóm Chương trình DOS.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Cập nhật bản dịch của tiếng Nga, Romania và Ba Lan.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.5.10 (15.06.2017)
  • Đã thêm bản dịch tiếng Ba Lan. Xin cám ơn Michał Smajdor.
  • Tăng kích thước mặc định cho phân vùng FAT32 lên 160MB.
  • Hỗ trợ tự động kiểm tra phiên bản mới trên Windows XP.
  • Sửa các lỗi khác.
 • v0.9.5.9 (12.06.2017)
  • Thêm tùy chọn để tạo tệp tin ISO từ ổ đĩa AIO Boot. Sau khi tích hợp tất cả các gói mà bạn muốn vào trong ổ đĩa AIO Boot, bạn có thể tạo một ISO để ghi ra đĩa CD hoặc DVD.
   • Bạn cần kiểm tra ISO bằng VMware để đảm bảo nó hoạt động tốt trước khi ghi ra CD/DVD. Cũng kiểm tra dung lượng đã dùng để đảm bảo nó vừa cho một đĩa CD/DVD.
   • Clover, rEFInd, Syslinux sẽ không hoạt động.
   • Tạo ISO bằng cách nhấp vào nút Công cụ.
  • Hỗ trợ khởi động Windows VHD từ trình đơn Windows Boot Manager ở chế độ Legacy BIOS.
  • Cải thiện trình đơn cho antiX. Cũng hỗ trợ thêm cho antiX MX.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.5.8 (11.06.2017)
  • Cải thiện trình đơn của các hệ điều hành Android. Cũng hỗ trợ Android-x86 v7.
  • Sửa vấn đề trên Parted Magic 64-bit.
 • v0.9.5.7 (08.06.2017)
  • Hỗ trợ trích xuất trình điều khiển của WinPE từ ISO (nếu tồn tại).
  • Hỗ trợ thêm CentOS 6 LiveCDNorton Bootable Recovery Tool (chỉ FAT32). Cũng hỗ trợ chế độ thường trú.
  • Hỗ trợ thêm OpenMandrivaBodhi Linux.
 • v0.9.5.6 (03.06.2017)
  Hỗ trợ thêm:

   

  • ReactOS LiveCD. Chỉ hỗ trợ chế độ Legacy BIOS. Các máy tính không tương thích với Windows XP cũng có thể sẽ không tương thích với ReactOS.
  • TeraByte Image for Linux.
  • TeraByte Image for UEFI.
  • gNewSense.
  • Trisquel.
 • v0.9.5.5 (30.05.2017)
  • Thêm tùy chọn thay đổi bộ nạp khởi động mặc định ở chế độ UEFI. Bạn có thể lựa chọn giữa Grub2, Windows Boot Manager, Clover và rEFInd trong Thiết lập.
  • Sửa vấn đề trên R-Drive Image và các gói Acronis.
  • Thay đổi trang chủ.
 • v0.9.5.4 (25.05.2017)
  • Phiên bản này chỉ sửa lỗi chế độ thường trú cho Ubuntu 16.04.2 hoặc mới hơn. Trước đó tôi chỉ thử nghiệm Ubuntu các phiên bản cũ.
 • v0.9.5.3 (23.05.2017)
  • Hỗ trợ thêm:
   • KDE neon (yêu cầu bởi người dùng).
   • Webconverger.
   • 4MParted.
   • 4MRecover.
   • Lenovo Linux Diagnostics.
  • Cập nhật Clover và rEFInd lên phiên bản mới nhất.

Tham gia cuộc thảo luận

22 Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 1. Chào bạn.
  Máy mình UEFI-32 bit (Intel Atom) và chỉ chạy được win 32 bit, không chạy được 64 bit. Bây giờ mình cần vô WinPE 32 bit để cài lại Win 32 bit. Tuy nhiên máy mình mặc định boot UEFI và không có chọn chế độ Legacy mà mấy bản WinPE 32 bit chỉ boot được ở Legacy, kể cả Windows setup 32 bit tích hợp bằng AIOBOOT cũng chỉ boot được ở Legacy . Vậy giờ mình phải làm sao cài Win 32 bit bằng cách dùng AIOBOOT đây. Bạn có bản WinPE nào boot đc ở UEFI 32 không.
  Cám ơn bạn.

   1. Mình thử rồi, WinPE 32 bit mình download của bạn không nhận ở chế độ uefi 32 bit bạn ơn. Nó chỉ hiện ở legacy 32 bit thôi.

    1. UEFI 64-bit thì chỉ chạy được bản 64-bit thui bạn, 32-bit thì chạy 32-bit chứ máy bạn 64-bit mà chạy 32-bit nên không được.

 2. Máy mình là nền tảng uefi-32 bit (k chạy được win 64 bit nhé) và bios mặc định boot UEFI (k có tùy chọn Legacy). Vậy làm sao mình boot được vô WinPE 32 bit đây bạn vì mấy cái WinPE 32 bit nó chỉ hiện trên menu khi boot ở Legacy. Mình cần vô được WinPE 32 để cài win 32 bit.
  Cám ơn bạn.

 3. Bạn có thể làm thêm tích hợp Lazesoft bản iso Linux vào AIO BOOT được không? Bộ công cụ cứu hộ này rất hay. Mình thử tích hợp nhưng chỉ hiện trên Legacy thôi.

     1. Xin lỗi bạn, mình chưa nói rõ, mình tích hợp bằng công cụ của bạn (chọn Backup & Recovery–> Symantec Ghost) thì hiện đc trên Legacy, vô được menu của nó, sau đó boot một lúc thì báo lỗi. Mình sử dụng công cụ tạo USBboot của chính Lazesoft thì vô bình thường nhưng cũng chỉ boot đc ở Legacy (mình mới test lại trên UEFI bằng máy ảo thì không đc. Hihi, mình tưởng đã là Linux boot trên Legacy hay UEFI đều được chứ)