Lịch sử thay đổi

Dưới đây là thông tin về các thay đổi của AIO Boot ở phiên bản hiện tại và cũ hơn. Bạn có thể xem và tải về tất cả các phiên bản của AIO Boot tại Github.

 • v0.9.5.18 (17.08.2017)
  • Hỗ trợ thêm bộ nạp khởi động Enoch Chameleon. Yêu cầu bởi Nanera Singh.
  • Cập nhật Clover và rEFInd lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.17 (06.08.2017)
  • Cập nhật Clover và rEFInd lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.16 (21.07.2017)
  • Hỗ trợ thêm SolydX và Elive Linux. Cũng hỗ trợ chế độ thường trú.
  • Hỗ trợ Acronis Disk Director phiên bản mới nhất. Cám ơn một người dùng đã báo cáo điều này.
 • v0.9.5.15 (15.07.2017)
  • Partition Image Mapper bây giờ đã hỗ trợ GPT.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
 • v0.9.5.14 (07.07.2017)
  • Hỗ trợ phiên bản mới nhất của Tails.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.5.13 (30.06.2017)
  • Một vài thay đổi nhỏ.
 • v0.9.5.12 (24.06.2017)
  • Cập nhật Partition Image Mapper lên phiên bản mới nhất.
  • Grub2.img hỗ trợ khởi động OpenBSD và NetBSD. Bạn cần trích xuất các phân vùng, cách làm tương tự như FreeBSD.
  • Một vài thay đổi nhỏ.
 • v0.9.5.11 (20.06.2017)
  • Hỗ trợ khởi động ở chế độ Legacy BIOS trên đĩa cứng GPT, bao gồm cả HDD và USB.
   • Bạn cần phải tạo một phân vùng nhỏ từ 1-10MB.
   • Clover và Syslinux sẽ không hoạt động ở chế độ Legacy BIOS.
  • Hỗ trợ thêm Super GRUB2 Disk. Tạm thời thuộc nhóm Chương trình DOS.
  • Cập nhật Clover lên phiên bản mới nhất.
  • Cập nhật bản dịch của tiếng Nga, Romania và Ba Lan.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.5.10 (15.06.2017)
  • Đã thêm bản dịch tiếng Ba Lan. Xin cám ơn Michał Smajdor.
  • Tăng kích thước mặc định cho phân vùng FAT32 lên 160MB.
  • Hỗ trợ tự động kiểm tra phiên bản mới trên Windows XP.
  • Sửa các lỗi khác.
 • v0.9.5.9 (12.06.2017)
  • Thêm tùy chọn để tạo tệp tin ISO từ ổ đĩa AIO Boot. Sau khi tích hợp tất cả các gói mà bạn muốn vào trong ổ đĩa AIO Boot, bạn có thể tạo một ISO để ghi ra đĩa CD hoặc DVD.
   • Bạn cần kiểm tra ISO bằng VMware để đảm bảo nó hoạt động tốt trước khi ghi ra CD/DVD. Cũng kiểm tra dung lượng đã dùng để đảm bảo nó vừa cho một đĩa CD/DVD.
   • Clover, rEFInd, Syslinux sẽ không hoạt động.
   • Tạo ISO bằng cách nhấp vào nút Công cụ.
  • Hỗ trợ khởi động Windows VHD từ trình đơn Windows Boot Manager ở chế độ Legacy BIOS.
  • Cải thiện trình đơn cho antiX. Cũng hỗ trợ thêm cho antiX MX.
  • Sửa một số lỗi.
 • v0.9.5.8 (11.06.2017)
  • Cải thiện trình đơn của các hệ điều hành Android. Cũng hỗ trợ Android-x86 v7.
  • Sửa vấn đề trên Parted Magic 64-bit.
 • v0.9.5.7 (08.06.2017)
  • Hỗ trợ trích xuất trình điều khiển của WinPE từ ISO (nếu tồn tại).
  • Hỗ trợ thêm CentOS 6 LiveCDNorton Bootable Recovery Tool (chỉ FAT32). Cũng hỗ trợ chế độ thường trú.
  • Hỗ trợ thêm OpenMandrivaBodhi Linux.
 • v0.9.5.6 (03.06.2017)
  Hỗ trợ thêm:

  • ReactOS LiveCD. Chỉ hỗ trợ chế độ Legacy BIOS. Các máy tính không tương thích với Windows XP cũng có thể sẽ không tương thích với ReactOS.
  • TeraByte Image for Linux.
  • TeraByte Image for UEFI.
  • gNewSense.
  • Trisquel.
 • v0.9.5.5 (30.05.2017)
  • Thêm tùy chọn thay đổi bộ nạp khởi động mặc định ở chế độ UEFI. Bạn có thể lựa chọn giữa Grub2, Windows Boot Manager, Clover và rEFInd trong Thiết lập.
  • Sửa vấn đề trên R-Drive Image và các gói Acronis.
  • Thay đổi trang chủ.
 • v0.9.5.4 (25.05.2017)
  • Phiên bản này chỉ sửa lỗi chế độ thường trú cho Ubuntu 16.04.2 hoặc mới hơn. Trước đó tôi chỉ thử nghiệm Ubuntu các phiên bản cũ.
 • v0.9.5.3 (23.05.2017)
  • Hỗ trợ thêm:
   • KDE neon (yêu cầu bởi người dùng).
   • Webconverger.
   • 4MParted.
   • 4MRecover.
   • Lenovo Linux Diagnostics.
  • Cập nhật Clover và rEFInd lên phiên bản mới nhất.
Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someone
Flattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly
 

AIO Boot là phần mềm tạo tính năng khởi động tất cả trong một cho USB và HDD. AIO Boot hỗ trợ khởi động qua Grub2, Grub4Dos, Clover và rEFInd.