Bài viết này sẽ hướng dẫn thêm Clover Bootloader vào Grub2 và Grub4dos, đơn giản chỉ cần thêm một trình đơn để chainload Clover từ Grub2 và Grub4dos.

Thêm Clover Bootloader vào Grub2 và Grub4dos

Cài đặt

Trên trang web này, tôi đã hướng dẫn cách cài Clover Bootloader cũng như cách cài Grub2. Ở chế độ UEFI, khi bạn cài đặt cả hai bộ nạp khởi động này thì chỉ có một bộ nạp khởi động được khởi động làm mặc định. Tệp tin /EFI/BOOT/BOOTX64.EFI sẽ quyết định điều đó, chỉ cần giữ tệp tin này, hoặc sao lưu và chép trở lại để cho hệ thống khởi động vào bộ nạp khởi động mà bạn muốn. Clover Bootloader hiện tại không còn hỗ trợ UEFI 32-bit.

AIO Boot hỗ trợ tất cả các bộ nạp khởi động này, bao gồm cả Enoch Chameleon, Syslinux và rEFInd. Ở chế độ Legacy, chỉ cần chạy AIOCreator.exe, sau đó nhấn vào Bootloaders để cài đặt chúng.

Thêm Clover vào Grub2

Mở tệp tin cấu hình của Grub2 (grub.cfg) và thêm đoạn mã sau:

menuentry "Clover Bootloader" {
	if [ "${grub_platform}" == "efi" ]; then
		search --file --no-floppy --set=root /EFI/CLOVER/CLOVERX64.efi
		chainloader /EFI/CLOVER/CLOVERX64.efi
	else
		search --file --no-floppy --set=root /usr/standalone/i386/boot0ss
		chainloader /usr/standalone/i386/boot0ss
	fi
}

Tệp tin cấu hình của Grub2 trên Ubuntu, Linux và các bản phân phối Linux khác là /boot/grub/grub.cfg, xem cách thêm trình đơn Grub2.

Thêm Clover vào Grub4dos

Grub4dos chỉ hỗ trợ Legacy. Mở tệp tin cấu hình của Grub4dos (menu.lst) và thêm đoạn mã sau:

title Clover Bootloader
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /usr/standalone/i386/boot0ss
chainloader /usr/standalone/i386/boot0ss

Syslinux:

LABEL Clover Bootloader
	COM32 chain.c32
	APPEND file=/usr/standalone/i386/boot0ss

Ở chế độ Legacy, Grub2 và Grub4dos sẽ khởi động Clover sử dụng tệp tin boot0ss, bạn có thể sử dụng boot0af hoặc boot0md, xem thêm về các tệp tin này ở đây.

Ngoài ra bạn cũng có thể khởi động vào Grub2 và rEFInd từ Clover Bootloader bằng cách sử dụng UEFI Shell hoặc thêm một entry vào config.splist, xem hướng dẫn thêm Grub2 và boot Ubuntu và Linux Mint từ Clover. Chúc bạn thành công!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *