Trinity Rescue Kit là một đĩa cứu hộ dùng để sửa chữa hệ thống Windows và Linux. Bài viết này sẽ hướng dẫn thêm và chạy Trinity Rescue Kit trên USB.

Trinity Rescue Kit

Trinity Rescue Kit hoặc TRK là một bản phân phối Linux trực tiếp miễn phí nhằm mục đích cụ thể trong các hoạt động khôi phục và sửa chữa trên Windows nhưng cũng có thể sử dụng được cho các vấn đề khôi phục Linux. Trang chủ chính thức của Trinity Rescue Kit thường xuyên bị downtime, bạn có thể đọc thêm thông tin về nó trên Wikipedia.

Trinity Rescue Kit 3.4 build 372 là phiên bản ổn định mới nhất được phát hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2011, nó không hỗ trợ UEFI và có thể không hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành mới. Phiên bản 3.4 build 397 được phát hành vào ngày 3 tháng 10 năm 2016 là phiên bản xem trước, tôi chưa thử phiên bản này.

Trinity Rescue Kit

Danh sách các tính năng (chưa đầy đủ):

 • Windows password resetting. Bạn có thể sử dụng Trinity Rescue Kit để đặt lại mật khẩu Windows 10 cũng như Windows 7, 8 và 8.1, chỉ hoạt động với tài khoản cục bộ, không phải tài khoản Microsoft.
 • Virus scanning. Bạn có thể sử dụng Trinity Rescue Kit để quét vi rút với ClamAV, F-Prot, BitDefender, Vexira và Avast.

Tải về, thêm và chạy Trinity Rescue Kit trên USB

Nếu bạn không thể truy cập vào trang chủ chính thức, bạn có thể tải về tệp tin ISO của Trinity Rescue Kit trên nhiều trang web khác. Tên tệp tin của phiên bản hiện tại là trinity-rescue-kit.3.4-build-372.iso.

Sau khi đã tải về tệp tin ISO, bạn có thể thêm và chạy Trinity Rescue Kit trên USB cũng như HDD. Chỉ cần trích xuất các tệp tin cần thiết vào ổ đĩa và thêm một trình đơn để khởi động.

Cập nhật: Đối với người dùng AIO Boot, chỉ cần chạy AIOCreator.exe, chuyển sang Tích hợp, chọn Linux sau đó chọn tiếp Trinity Rescue Kit trong danh sách xổ xuống. Tiếp theo chỉ cần chọn tệp tin ISO, sau đó nhấn OK để tích hợp.

Hướng dẫn thêm Trinity Rescue Kit vào USB

 1. Trước tiên, tạo một thư mục trk3 trên ổ đĩa USB của bạn (hoặc HDD).
 2. Mở tệp tin ISO và sao chép các tệp tin sau đây vào thư mục trk3 đã tạo ở bước 1:
  • kernel.trk
  • initrd.trk
  • memtest.x86
  • trk3\trkramfs

Tệp tin trk3\trkramfs là cần thiết, nếu nó không tồn tại, bạn sẽ gặp lỗi sau: Seems we didn’t find the TRK medium.

Hướng dẫn chạy Trinity Rescue Kit từ USB

Bây giờ chỉ cần thêm trình đơn vào Grub2 để khởi động Trinity Rescue Kit, dưới đây là các bước thực hiện cho người dùng AIO Boot:

 1. Mở tệp tin /AIO/Menu/Main.cfg và thêm đoạn mã sau:
  ### Start Trinity Rescue Kit
  if [ "${grub_platform}" == "pc" ]; then
  menuentry "[9] Trinity Rescue Kit" --hotkey=9 {
  	linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 trkmenu vollabel=AIOBOOT
  	initrd	/trk3/initrd.trk
  }
  fi
  ### End Trinity Rescue Kit
 2. Trên đây là trình đơn sử dụng các tùy chọn mặc định, nếu bạn muốn sử dụng các tùy chọn phụ, thêm đoạn mã sau:
  ### Start Trinity Rescue Kit
  if [ "${grub_platform}" == "pc" ]; then
  submenu "[9] Trinity Rescue Kit" --hotkey=9 {
  	menuentry "[1] Run Trinity Rescue Kit (default mode, with text menu)" --hotkey=1 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[2] TRK 3.4 in failsafe mode (No menu, VGA, noacpi, noapic)" --hotkey=2 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose acpi=off noapic pci=conf1 vga=1 vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[3] TRK 3.4 running from RAM (best >= 512mb, 256mb min)" --hotkey=3 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 trkinmem trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[4] Run 'mclone' in client mode (!)" --hotkey=4 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 mclone vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[5] TRK 3.4 in simple VGA mode (debugging of kernel output)" --hotkey=5 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=1 pci=conf1 splash=off trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[6] TRK 3.4 with Belgian keyboard (use menu for other)" --hotkey=6 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 keyb_be trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[7] Virusscan all drives (Clamav, non interactive)" --hotkey=7 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 virusscan vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[8] Try more pcmcia and usb nics (when not detected)" --hotkey=8 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 pcmcia trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[9] Try more SCSI drivers (when disks not detected)" --hotkey=9 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 scsidrv trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[0] TRK 3.4 with a secure shell server enabled" --hotkey=0 {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 sshd vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[a] Execute local scripts on harddrive of PC" --hotkey=a {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 locscr vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[b] TRK 3.4 as bootserver to boot other TRK clients" --hotkey=b {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 trkbootnet trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[d] Fileshare all drives as guest, no security" --hotkey=d {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 smbguest trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[f] Single user mode (no menu)" --hotkey=f {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 runlevel 1 vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[g] Acpi=off, noapic PCI=bios (Alternate boot 1)" --hotkey=g {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose acpi=off noapic pci=bios trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[h] Acpi=off, noapic PCI=any (Alternate boot 2)" --hotkey=h {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose acpi=off noapic trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[i] PCI=conf2 (Alternate boot 3)" --hotkey=i {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf2 trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[j] Verbose startup for debugging (no menu)" --hotkey=j {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 debugging vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[k] SSH, boot- and guest fileserver, run from RAM" --hotkey=k {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 sshd trkinmem smbguest trkbootnet trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[l] Run from RAM, run mclone as client" --hotkey=l {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 trkinmem mclone vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[m] TRK 3.4 with proxyserver support enabled" --hotkey=m {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 proxy trkmenu vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[o] All devices set to read-only" --hotkey=o {
  		linux	/trk3/kernel.trk ramdisk_size=65536 root=/dev/ram0 vga=788 splash=verbose pci=conf1 allro vollabel=AIOBOOT
  		initrd	/trk3/initrd.trk
  	}
  	menuentry "[p] Memory tester: Memtest86+ v1.65" --hotkey=p {
  		linux16	/trk3/memtest.x86
  	}
  }
  fi
  ### End Trinity Rescue Kit
 3. Đổi nhãn ổ đĩa thành AIOBOOT, hoặc thay đổi giá trị của vollabel thành nhãn của ổ đĩa của bạn.
 4. Lưu tệp tin.
 5. Khởi động lại máy và thử khởi động từ USB của bạn để thử nghiệm.

Trinity Rescue Kit mặc định sẽ tìm tệp tin “trk3\trkramfs” trên ổ CD, nếu không tồn tại nó sẽ tìm tệp tin này trong ổ đĩa có nhãn là AIOBOOT như trong đoạn mã trên. Hãy thay đổi nhãn của ổ đĩa thành AIOBOOT, hoặc sửa đổi đoạn mã trên để thay đổi AIOBOOT thành nhãn của ổ đĩa của bạn. Nếu không chỉ định vollabel, hệ thống sẽ tìm kiếm nhãn mặc định là TRK_3.4.

Nếu hệ thống không tìm thấy tệp tin, nó sẽ hiện thông điệp như sau, chỉ cần nhập thiết bị trong dấu nhắc.

Trying to find TRK on your 0 CD-drive(s)
TRK not found on CD, Checking harddisks & USB sticks (sleep 5 secs let them settle in)
cat:/etc/trkhd: No such file or directory
Seems we didn't find anything yet. Trying CD-drives once more. Try to find TRK on your 1 cd-drive(s)
Seems we didn't find the TRK medium
Manually enter the device on which TRK can be found (e.g. 'sda1'):

Nếu bạn muốn khởi động với Grub4dos thay vì Grub2, sử dụng các trình đơn ở trang này. Chúc bạn thành công!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *