Thêm WinPE 10 Sergei Strelec vào AIO Boot

WinPE 10 Sergei Strelec để bảo trì máy tính, đĩa cứng và phân vùng, sao lưu và phục hồi đĩa và phân vùng, chẩn đoán máy tính, phục hồi dữ liệu, cài đặt Windows.

Thành phần lắp ráp:

 • WinPE10x86
 • WinPE10x64
 • WinPE8x86
 • WinPE8x86 (Native)

WinPE 10 Sergei Strelec

 1. Tải về WinPE 10 Sergei StrelecLưu ý: bạn cần phải có quyền sử dụng các tệp tin này trước khi tải về và sử dụng chúng.
 2. Mở tệp tin ISO và sao chép thư mục SSTR vào ổ đĩa AIO Boot.
 3. Mở tệp tin /AIO/Menu/Main.cfg và thêm đoạn mã sau vào trên cùng:
  ### Start WinPE 10 Sergei Strelec
  if [ "$pc" ]; then
  menuentry "[s] WinPE 10 Sergei Strelec" --hotkey=s {
  	ntldr /SSTR/GRLDR
  }
  fi
  ### End WinPE 10 Sergei Strelec
 4. Lưu tệp tin.
 5. Khởi động lại máy và khởi động vào AIO Boot. Bạn sẽ nhìn thấy WinPE 10 Sergei Strelec trong trình đơn, bấm phím s để khởi động nhanh vào WinPE 10 Sergei Strelec.
 6. Để khởi động các phiên bản WinPE của nó ở chế độ UEFI, bạn cần thêm chúng vào trình đơn WinPE & Setup của AIO Boot:
  1. Chạy AIOCreator.exe.
  2. Chuyển sang Tích hợp, tiếp tục chọn Windows -> WinPE 7/8.1/10 và chọn để tích hợp các tệp tin sau:
   • /SSTR/strelec8Eng.wim
   • /SSTR/strelec8NEEng.wim
   • /SSTR/strelec10Eng.wim
   • /SSTR/strelec10x64Eng.wim
  3. Nhấn Ok để tích hợp.
  4. Bây giờ bạn có thể xóa tệp tin này để giải phóng dung lượng cho ổ đĩa.

Chúc bạn thành công.

Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someone
Flattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly